Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Регионални събития

Времеви график на конкурса

1 September
2016
1 September
2016
Стартиране на регистрациите
31 March
2017
31 March
2017
Краен срок за подаване
April-June
2017
April-June
2017
Регионални събития
July
2017
July
2017
Международен финал