Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Библиотека

Библиотеката „Odysseus II” се стреми да представи на учениците и студентите източници и материал за космическата наука и технология. Библиотеката „Odysseus” има за цел да бъде едновременно забавна и образователна, предлагайки интересни линкове за космоса и включвайки материал, за който се изразява надежда, че ще насърчи участниците да се информират и да разработят успешни участия. Участниците в конкурса Odysseus ΙΙ горещо се приканват да направят и свое собствено изследване, за да обогатят и да документират своите идеи. Състезателите могат да използват идеи, материали и знания, които са на разположение в интернет и в библиотеки, стига да направят конкретно позоваване на тях и да не плагиатстват или копират работата на други хора в проекта, която ще подадат в конкурса.