Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Мрежа от наставници

Как работи

С цел да предоставят на състезателите в категориите „Pioneers” и „Explorers” възможно най-добрата подкрепа и ръководство, организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ ще създадат и ще мобилизират мрежа от доброволци наставници. Състезателите биха могли да поискат подкрепа от наставниците в тази мрежа, но ако някой от участниците желаят да работят с наставник, който не е в списъка, те също имат право да намерат собствени наставници извън мрежата, предоставена от организаторите. Наставниците могат да действат като консултанти за колкото участия им бъде поискано да подкрепят.

Какво може да предложи един наставник?

Наставниците трябва да предоставят подкрепа на състезателите, давайки им технически и научни съвети. Наставниците могат да определят рамките на една подходящ проект или един проблем, които могат да проучат състезателите. Те не трябва да създават каквото и да е от съдържанието на проекта, който е подаденен в конкурса за оценяване.

Кои са наставниците?

Наставниците са хора със специални научни и свързани с космоса опит и знания (напр., учители, изследователи, преподаватели, техници) и обикновено работят или са работили в космическата индустрия или като изследователи, учители или популяризатори на науката. Наставниците, включени в мрежата, ще бъдат професионалисти, утвърдени от организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ.

Как мога да се свържете с един наставник?

По-долу можете намерите карта с информация за местоположението на наставниците. Ако кликнете върху една „топлийка” ще се покажат техните имена и данни за контакт. Можете да се свържете с един наставник, изпращайки email на посочения email адрес.

Регистрация на доброволци наставници

Ако бихте искали да се регистрирате като доброволец наставник, моля, кликнете върху полето за регистрация и следвайте инструкциите. Имаме удоволствието да ви посрещнем в конкурса Odysseus ΙΙ!

 

 

 

0/249