It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Оценяващи

Всички участия ще бъдат оценявани от съответното национално жури, съставено от оценяващи с богат опит. По-специално, всяко национално жури се състои от учители по природни науки, експерти по изследване на космоса и образователни специалисти, работещи в гимназия, колеж/университет или в друга образователна програма в областта на науката.

Съдиите на регионално ниво също ще бъдат доброволци с профили в областта космическото изследване, инженеринга и образованието. Техните транспортни разходи за да присъстват на полуфиналите и финалите ще бъдат платени от проекта Odysseus ΙΙ.

Международният научен комитет също се състои от експерти в областта на космическите изследвания и образователни професионалисти с опит в областта на науката. Учителите-ръководители, регистрирани в конкурса Odysseus ΙΙ, не не се допускат да участват като съдии.