Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Обща информация

Конкурсът Младежта и космическото предизвикателство – Odysseus ΙΙ има за цел да вдъхнови млади хора от цяла Европа и да ги ангажира в изследването на космоса чрез поредица от образователни дейности, които ще съчетават научно обучение с практически опит. Чрез организирането на един забавно ориентиран образователен конкурс, който ще се проведе в няколко кръга и ще бъде насочен към всички ученици и студенти в цяла Европа, където и да живеят и независимо от тяхната културна среда и езика, на който говорят, проектът има за цел да насърчи развитието на квалифицирани учени, инженери и техници в области, свързани с приоритетите на космическата политика на ЕС.

 

Stages_BULGARIAN-2