Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Правила

Права и защита на непълнолетни
 • Отговорност на учителя-ръководител на всеки отбор е да предостави пълна и точна информация за участник в отбора чрез формуляра за регистрация на уебсайта Odysseus ΙΙ.
 • За да участва в конкурса всеки участник под 18-годишна възраст трябва да предостави подписан формуляр за родителско съгласие. Един подписан формуляр за родителско съгласие за пътуване и участие на регионалния и Европейския финали трябва да бъде предоставен за всеки участник под 18-годишна възраст, който ще участва на финалите.
 • Отговорност е на учителя-ръководител на отбора да предостави на организатори организаторите подписани формуляри за родителско съгласие за всички свои състезатели.
 • Всички победители в конкурса на всяко ниво на оценяване ще бъдат включени в групови снимки и трябва да дадат съгласие снимки на лицата им да бъдат публикувани на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ и на други информационни уебсайтове и в печатни информационни материали за конкурса.
Space.. be Inspired!
Подаване онлайн
 • Всички състезатели или отбори трябва да подадат едно оригинално изображение или проект в областта на космическата наука, базирани на темите и предизвикателствата, определени за тяхната възрастова група.
 • Отборите и отделните състезатели могат да подадат своето участие по електронен път между датите, определени за тяхната възрастова:
  • Skywalkers: 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г.
  • Pioneers и Explorers: 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г.
 • Няма да бъде приета никаква заявка за участие след полунощ (23:59:59 часа централноевропейско време) на крайната дата, освен ако не е съществувал някакъв сериозен технически проблем с платформата за електронно подаване. Ако инструментът за онлайн подаване не функционира за повече от два часа в последния ден за подаване (31 март 2017 г.), организаторите ще активизират инструмента за подаване между 8:00 и 18:00 часа (централноевропейско време) на следващия ден след крайния срок за подаване (тоест, 1 април 2017 г.).
 • Ако подадените файлове се загубят или изтрият поради бъг в онлайн системата на конкурса Odysseus ΙΙ, съответният отбор ще бъде позволено да подаде отново своето участие след крайния срок за подаване, ако е необходимо. Въпреки че това няма да е валидно, в случай че самите участници изтрият или унищожат своите файлове.
 • Участия в конкурса Odysseus ΙΙ трябва да се подават само чрез уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ. Преди един отбор/ състезател да подаде едно участие той трябва да се регистрира и да бъде одобрен от организаторите (виж също Регистрации).
 • Всяко участие трябва да се отнася само до една тема от тези, предоставени от организаторите. Въпреки това, състезателите могат за изберат предметната област, чрез която ще подходят към темата: електроника, физика, химия, изкуство, дизайн, архитектура, психология и т.н. могат да бъдат използвани, за да осветят един аспект на избраната тема.
 • Електронните файлове, качени за да документират всеки проект, могат да включват: илюстрирани есета, презентации на PowerPoint, плакати, видео, линкове към посветени на проекта уебсайтове, както и аудио файлове.
 • Позволени файлови формати са:
  • Документи: .doc .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
  • Изображения: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
  • Видео: Всички видеоклипове трябва да бъдат качени в youtube или vimeo и следва да бъде предоставен линкът.
  • Аудио формати: *.mp3
  • Формати на компресиране: .tar .gz .zip .7z
 • Понятието „изображение” може да бъде приложено за изображения, създадени с всякакво средство – или ръчно (чертеж, рисунка, мозайка и т.н.), или по електронен път (фотографии, изображения, направени с компютърни програми за дизайн, и т.н.). Изображенията, които не са създадени по електронен път, трябва да бъдат сканирани и качени в един от одобрените формати.
 • По време на процедурата по подаване на официалния уебсайт ще бъде на разположение един образец за подаване на работа, който ще позволява на състезателите да съставят своите заявки за участие. Използването на този образец е по избор.
 • Максималната граница за общия обем на некомпресирани файлове за всяко участие е 20 ΜΒ. Състезатели могат да обединят множество файлове в един пакет за подаване. Също така могат да компресират файловете във формат *.gzή *.zip, стига некомпресираните файлове общо да не превишава границата от 20MB.
 • Всеки проект не трябва да струва повече от 300 евро като материали за изработка.
 • Участията ще трябва да съдържат една страница за благодарности, в която ще бъдат изброени всички личности, допринесли по някакъв начин за проекта, включително всички лица, които са козали финансова подкрепа на проекта. Логото на един спонсор може да бъде показано на тази страница за благодарности. Никаква друга реклама на спонсор или позициониране на продукт не е позволено в подадените материали.
 • Отговорност е на състезателите да конвертират други файлови формати в подходящия файлов формат за подаване.
 • Участниците са отговорни за съдържанието на тяхното участие в конкурса. Ако оповестят лични данни в участието, което ще подадат, това оповестяване става на тяхна лична отговорност.
 • Организаторите не носят отговорност за съдържанието, което подават състезателите.
 • Участниците са съгласни да не подават материал, който е: клеветнически, оскърбителен, обиден или заплашителен спрямо което и да е друго лице, фанатичен, съдържащ проява на омраза или расизъм, вулгарен, непристоен или със сексуален подтекс, незакоен (или популяризиращ незаконна дейност).
Space.. be Inspired!
Отбори
 • Skywalkers подават изображения, които са създали индивидуално.
 • Pioneers работят в отбори от 2 и 3 членове, ръководени от един учител-ръководител. Учениците в един отбор могат да бъдат от различни училища в същата страна или от различни паралелки/ класове на същото училище, стига да бъде спазван възрастовият критерий. Всеки отбор може също така да има наставник, за да го ръководи технически или научно (относно наставниците също виж по-долу).
 • Участиците Explorers се състезават индивидуално или по двойки и няма да имат учител-ръководител, въпреки че могат да изберат да бъдатконсултирани от наставник (относно наставниците също виж по-долу).
 • За повече информация относно отборите виж Правилата на страниците Pioneers и Explorers.
Space.. be Inspired!
Право на участие
 • Конкурсът е открит за ученици и студенти на възраст от 7 до 22 години. За да имат право на участие състезателите трябва да попадат в рамките на определения възрастов диапазон в последния ден за подаване на участия за категорията „Skywalkers” (31 март 2017 г.):
  • Skywalkers: от 7 до 13 години (ученици, родени на или между 1 април 2003 г. и 31 март 2010 г.)
  • Pioneers: от 14 до 19 години (ученици в средното образование, родени на или между 1 април 1997 г. и 31 март 2003 г.)
  • Explorers: от 17 до 22 години (университетски студенти, родени на или между 1 април 1994 г. и 31 март 2000 г.)
 • Участието в конкурса е безплатно и разходите за път и пребиваване (самолетни и жп билети, хотелско настаняване, храна и застраховка) за участието в регионалните полуфинали и Европейския финал ще бъдат покрити от организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ, в разумни граници. Разходите за допълнителни придружаващи лица, режийни разходи и т.н. трябва да бъдат покрити от състезателите или от техните спонсори. Участниците от страни извън ЕС, които ще участват на регионалните полуфинали, ще трябва да подсигурят транспортните си разходи до и от дестинацията на полуфиналите.
 • Ученици и студенти имат право на участие в конкурса, ако пребивават в една страна-членка на ЕС по време на академичната година на конкурса, а именно: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
 • Ученици и студенти от страни извън ЕС (напр., Албания, Армения, Беларус, Грузия, Исландия, Израел, Лихтенщайн, Молдавия, Черна гора, Норвегия, БЮРМ, Русия, Сърбия, Швейцария, Монако, Сан Марино, Турция и Украйна) могат също да участват, но трябва да подадат всички свои материали на един от 24-те официални езика на ЕС. Бележка: горепосоченият списък не е изчерпателен и участници от други страни могат да участват, стига да отговарят на останалите условия за участие.
 • Членове на семействата на организаторите нямат право на участие в конкурса Odysseus ΙΙ.
Space.. be Inspired!
Езици и региони
 • За отбори и състезатели от страни-членки на ЕС участията в конкурса Odysseus ΙΙ могат да бъда на всеки от 24-те официални езика на ЕС.
 • За втория кръг на оценяване страните-членки на ЕС ще бъдат разделени на 10 региона. Тези региони включват някои съседни страни извън ЕС. Тези страни извън ЕС ще бъдат причислени от организаторите към един от 10-те региона, когато ще бъдат подадени всички участия.
 • За представянето на своите участия на регионалните полуфинали всички отбори от страни-членки на ЕС ще имат на разположение преводачи, които ще предоставят местните организатори на конкурса Odysseus ΙΙ. Ще бъде от полза, но не е задължително, всеки отбор да има един учител-ръководител, говорещ английски.
 • Ако участието бъде класирано за крайния кръг на конкурса, участниците трябва да предоставят един негов пълен превод на английски език за оценяването, при условие че участието е било подадено първоначално на друг език.
 • Организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ няма да предоставят преводачи за отборите от страни извън ЕС. Тези отбори ще трябва да представят своите работи, писмено или устно, на английски език или на един от езиците на страните-членки на ЕС, които ще участват на регионалните полуфинали.
Space.. be Inspired!
Регистрация
 • Регистрация в конкурса Odysseus ΙΙ може да бъде направена само чрез официалния уебсайт на конкурса Odysseus ΙΙ: www.odysseus-contest.eu
 • Периодът за регистрация е от 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г.
 • С регистрацията си за участие в конкурса Odysseus ΙΙ всички състезатели и техните учители-ръководители приемат правилата на конкурса, така както те са посочени в този документ и на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Участниците в конкурса Odysseus ΙΙ или учителите-ръководители ще предоставят на организаторите на конкурса определена информация за регистрация, както се определя в онлайн формуляра за регистрация, когато регистрират един отбор или ученик за участие в конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Организаторите ще одобрят всички отбори и ще създадат един безопасен акаунт за всеки един състезател Skywalker, отбор Pioneers и участник или двойка Explorers. След това всеки ученик, студент или отбор ще получи едно уникално име и потребителска парола, за да има достъп до своя акаунт (тоест, ще има по един акаунт за всяко подадено изображение или проект).
 • Учителят-ръководител на всеки ученик или отбор трябва да е упълномощен да потвърди и да гарантира точността на цялата предоставена лична информация и да даде съгласие, че организатори могат да използват подадената информация, за да потвърдят това пълномощие. Същата отговорност носят студенти, които се регистрират сами като състезатели.
 • Организатори могат да прекратят акаунта на един ученик, студент или отбор и да блокират използването на уебсайта на Odysseus ΙΙ, ако предоставените данни са (или организатори смятат, че са) неверни, неточни, неактуални, непълни или ако организаторите не са в състояние да потвърдят някои от данните за регистрация на отбора.
 • Състезателите и учителите-ръководители са отговорни за защитата на техния акаунт и за всички дейности, извършени чрез техния акаунт. Учителят-ръководител на отбор е длъжен да информира незабавно организаторите за всяко неоторизирано използване на акаунта на ученика или на неговия отбор или за всяко съмнително нарушение на защитата на акаунта.
Space.. be Inspired!
Оригиналност
 • Всички подадени участия трябва да бъдат собствени работи на самите състезатели, създадени специално за този конкурс. Преди подаването в конкурса участниците не трябва да са подавали нито едно от своите участията за публикация или да са спечелили или да са били подгласници в който и да е друг друг конкурс за учащи се със същия проект или със същата работа, подадена за конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Подадената работа във всички категории трябва да включва оригинални произведения на изкуството, данни, анкети изработки, модели или експерименти на състезателите.
 • Състезателите се съгласяват да не включват в своите участия материал, който засягат или/и нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица, включително, но не само, авторски права (copyright) или търговски права или права на поверителност или публичност.
 • Материал от трето лице може да бъде използван пестеливо и с правилно позоваване на източника.
 • Всякакъв вид плагиатство е строго забранено и ще доведе до дисквалифициране на участниците. Точното възпроизвеждане на мислите или работата на друга личност е позволено, но трябва да трябва да бъде направено съответното позоваване.
Space.. be Inspired!
Оригиналност
 • Всички подадени участия трябва да бъдат собствени работи на самите състезатели, създадени специално за този конкурс. Преди подаването в конкурса участниците не трябва да са подавали нито едно от своите участията за публикация или да са спечелили или да са били подгласници в който и да е друг друг конкурс за учащи се със същия проект или със същата работа, подадена за конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Подадената работа във всички категории трябва да включва оригинални произведения на изкуството, данни, анкети изработки, модели или експерименти на състезателите.
 • Състезателите се съгласяват да не включват в своите участия материал, който засягат или/и нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица, включително, но не само, авторски права (copyright) или търговски права или права на поверителност или публичност.
 • Материал от трето лице може да бъде използван пестеливо и с правилно позоваване на източника.
 • Всякакъв вид плагиатство е строго забранено и ще доведе до дисквалифициране на участниците. Точното възпроизвеждане на мислите или работата на друга личност е позволено, но трябва да трябва да бъде направено съответното позоваване.
Space.. be Inspired!
Оценяване

В категорията за изображение „Skywalkers” всички участия ще бъдат оценявани чрез онлайн гласуване от самите състезатели. Проектите на Pioneers и на Explorers ще бъдат оценявани на три етапа: национален, регионален и международен. За повече информация във връзка с оценяването вижте Правилата на страниците Skywalkers, Pioneers и Explorers.

Space.. be Inspired!
Награди
 • Наградите за победителите и подгласниците в конкурса Odysseus ΙΙ не подлежат на преговори и прехвърляне. Наградите не могат да бъдат заменени с паричен еквивалент.
 • Организаторите си запазват правото да поискат връщането на една награда в рамките на шест месеца от тяхното връчване, ако бъде открито, че един участващ отбор или отделен състезател Explorer са нарушили правилата, посочени в този документ.
Space.. be Inspired!
Публикуване и публичност
 • Подадените материали не се връщат и – като собственост на „проект Odysseus ΙΙ” – могат да бъдат използвани за публичност, публично излагане, представяне и други нестопански цели.
 • След приклѝчване на подаването всички участия ще бъдат публично достъпни чрез уеб-портала на конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Регистрацията в рамките на един отбор дава на конкурса Odysseus ΙΙ правото да публикува името, възрастта и националността на членовете на отборите-победители на уебсайта на Odysseus ΙΙ.
 • Организаторите на конкурса могат да поискат от един отбор да изпрати физическите предмети, свързани с тяхното участие, в Брюксел за изложба. Разходите за изпращане на предметите ще бъдат заплатени организаторите.
 • Членовете на отборите-победители от европейските финали ще играят ролята на European Youth Space Ambassadors и ще участват в дейности за популяризиране веднага след финала. Това ще включва интервюта и разкази за уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ и за други инициативи на ЕС за популяризиране.
Space.. be Inspired!
Отстраняване и спорове
 • Закъснели участия, подадени след полунощ (централноевропейско време) на посочената крайна дата за подаване за конкурса Odysseus ΙΙ, и участия, които не се съобразяват с правилата на конкурса, правните услови и инструкциите на конкурса, предоставени на уебсайта на конкурса, ще бъдат дисквилифицирани по усмотрение на организаторите на конкурса.
 • Решенията на журитата и на съдиите са окончателни и няма да бъде проведено никакво обжалване или преговори с участващите отбори, учителите-ръководители или с техните наставници.
 • Отборите, за които бъде установено, че са в нарушение на правилата, изложени тук, ще бъдат дисквалифицирани от конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Неподходящо поведение по време на пътуванията на регионалните полуфинали или на Европейския финал може да доведе до дисквалификация и преждевременно връщане у дома, по преценка на организаторите на всеки финал според случая.
Space.. be Inspired!
Учители-ръководители и наставници
 • Учителите-ръководители на отбори и състезателите ученици ще трябва да са запознати с правилата на конкурса заедно с текстовете с дребен шрифт.
 • Всеки отбор „Pioneers” трябва да има един учител-ръководител и всеки състезател „Skywalker” трябва да има един учител, роднина или младежки ръководител, който да ги подпомага.
 • Наставниците предоставят чисто техническа и научна консултация на състезатели и отбори „Pioneers” и „Explorers” и няма ограничение за броя на участния, за които могат да действат като съветници.
 • За повече информация вижте също страницата Pioneers.
Space.. be Inspired!
Организатори
 • Конкурсът Odysseus ΙΙ се организира от един международен консорциум от институции от 10 страни-членки на ЕС, финансирани от Европейската комисия и управлявани от консултантска компания „Signosis“, Брюксел. Пълен списък на членовете на консорциума е публикуван на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ и на други комуникационни канали за комуникация и социални медии, избрани от организаторите.
 • Организаторите предоставят уеб-базирана инфраструктура, с която състезателите регистрират своите участия и подават своите проекти за оценка. Гласуването за най-добро изображение „Skywalker” във всяка страна ще бъде направено също чрез уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Местните организатори във всяка страна-членка на ЕС ще организират мрежа от наставници като ресурс за състезателите в категориите „Pioneers” и „Explorers”.
 • Организаторите ще поискат информация във връзка с пола и националността на участниците, но тази информация ще бъде използвана само за статистически цели, а не като критерий за участие или оценка.
 • Организаторите също ще публикуват на уебсайта данни за степента на участие в конкурса по държави, възраст и пол.
 • Организаторите си запазват правото да променят или да изменят наградите, правилата, сроковете и условията на конкурса по всяко време, при условие че могат да посочат основателна причина.
Space.. be Inspired!