Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Езици и региони

  • За отбори и състезатели от страни-членки на ЕС участията в конкурса Odysseus ΙΙ могат да бъда на всеки от 24-те официални езика на ЕС.
  • За втория кръг на оценяване страните-членки на ЕС ще бъдат разделени на 10 региона. Тези региони включват някои съседни страни извън ЕС. Тези страни извън ЕС ще бъдат причислени от организаторите към един от 10-те региона, когато ще бъдат подадени всички участия.
  • За представянето на своите участия на регионалните полуфинали всички отбори от страни-членки на ЕС ще имат на разположение преводачи, които ще предоставят местните организатори на конкурса Odysseus ΙΙ. Ще бъде от полза, но не е задължително, всеки отбор да има един учител-ръководител, говорещ английски.
  • Ако участието бъде класирано за крайния кръг на конкурса, участниците трябва да предоставят един негов пълен превод на английски език за оценяването, при условие че участието е било подадено първоначално на друг език.
  • Организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ няма да предоставят преводачи за отборите от страни извън ЕС. Тези отбори ще трябва да представят своите работи, писмено или устно, на английски език или на един от езиците на страните-членки на ЕС, които ще участват на регионалните полуфинали.