Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Награди

  • Наградите за победителите и подгласниците в конкурса Odysseus ΙΙ не подлежат на преговори и прехвърляне. Наградите не могат да бъдат заменени с паричен еквивалент.
  • Организаторите си запазват правото да поискат връщането на една награда в рамките на шест месеца от тяхното връчване, ако бъде открито, че един участващ отбор или отделен състезател Explorer са нарушили правилата, посочени в този документ.