It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Награди

  • Наградите за победителите и подгласниците в конкурса Odysseus ΙΙ не подлежат на преговори и прехвърляне. Наградите не могат да бъдат заменени с паричен еквивалент.
  • Организаторите си запазват правото да поискат връщането на една награда в рамките на шест месеца от тяхното връчване, ако бъде открито, че един участващ отбор или отделен състезател Explorer са нарушили правилата, посочени в този документ.