Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Организатори

  • Конкурсът Odysseus ΙΙ се организира от един международен консорциум от институции от 10 страни-членки на ЕС, финансирани от Европейската комисия и управлявани от консултантска компания „Signosis“, Брюксел. Пълен списък на членовете на консорциума е публикуван на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ и на други комуникационни канали за комуникация и социални медии, избрани от организаторите.
  • Организаторите предоставят уеб-базирана инфраструктура, с която състезателите регистрират своите участия и подават своите проекти за оценка. Гласуването за най-добро изображение „Skywalker” във всяка страна ще бъде направено също чрез уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ.
  • Местните организатори във всяка страна-членка на ЕС ще организират мрежа от наставници като ресурс за състезателите в категориите „Pioneers” и „Explorers”.
  • Организаторите ще поискат информация във връзка с пола и националността на участниците, но тази информация ще бъде използвана само за статистически цели, а не като критерий за участие или оценка.
  • Организаторите също ще публикуват на уебсайта данни за степента на участие в конкурса по държави, възраст и пол.
  • Организаторите си запазват правото да променят или да изменят наградите, правилата, сроковете и условията на конкурса по всяко време, при условие че могат да посочат основателна причина.