Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Отстраняване и спорове

  • Закъснели участия, подадени след полунощ (централноевропейско време) на посочената крайна дата за подаване за конкурса Odysseus ΙΙ, и участия, които не се съобразяват с правилата на конкурса, правните услови и инструкциите на конкурса, предоставени на уебсайта на конкурса, ще бъдат дисквилифицирани по усмотрение на организаторите на конкурса.
  • Решенията на журитата и на съдиите са окончателни и няма да бъде проведено никакво обжалване или преговори с участващите отбори, учителите-ръководители или с техните наставници.
  • Отборите, за които бъде установено, че са в нарушение на правилата, изложени тук, ще бъдат дисквалифицирани от конкурса Odysseus ΙΙ.
  • Неподходящо поведение по време на пътуванията на регионалните полуфинали или на Европейския финал може да доведе до дисквалификация и преждевременно връщане у дома, по преценка на организаторите на всеки финал според случая.