It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Оценяване

В категорията за изображение „Skywalkers” всички участия ще бъдат оценявани чрез онлайн гласуване от самите състезатели. Проектите на Pioneers и на Explorers ще бъдат оценявани на три етапа: национален, регионален и международен. За повече информация във връзка с оценяването вижте Правилата на страниците Skywalkers, Pioneers и Explorers.