It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Права и защита на непълнолетни

  • Отговорност на учителя-ръководител на всеки отбор е да предостави пълна и точна информация за участник в отбора чрез формуляра за регистрация на уебсайта Odysseus ΙΙ.
  • За да участва в конкурса всеки участник под 18-годишна възраст трябва да предостави подписан формуляр за родителско съгласие. Един подписан формуляр за родителско съгласие за пътуване и участие на регионалния и Европейския финали трябва да бъде предоставен за всеки участник под 18-годишна възраст, който ще участва на финалите.
  • Отговорност е на учителя-ръководител на отбора да предостави на организатори организаторите подписани формуляри за родителско съгласие за всички свои състезатели.
  • Всички победители в конкурса на всяко ниво на оценяване ще бъдат включени в групови снимки и трябва да дадат съгласие снимки на лицата им да бъдат публикувани на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ и на други информационни уебсайтове и в печатни информационни материали за конкурса.