It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Право на участие

 • Конкурсът е открит за ученици и студенти на възраст от 7 до 22 години. За да имат право на участие състезателите трябва да попадат в рамките на определения възрастов диапазон в последния ден за подаване на участия за категорията „Skywalkers” (31 март 2017 г.):
  • Skywalkers: от 7 до 13 години (ученици, родени на или между 1 април 2003 г. и 31 март 2010 г.)
  • Pioneers: от 14 до 19 години (ученици в средното образование, родени на или между 1 април 1997 г. и 31 март 2003 г.)
  • Explorers: от 17 до 22 години (университетски студенти, родени на или между 1 април 1994 г. и 31 март 2000 г.)
 • Участието в конкурса е безплатно и разходите за път и пребиваване (самолетни и жп билети, хотелско настаняване, храна и застраховка) за участието в регионалните полуфинали и Европейския финал ще бъдат покрити от организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ, в разумни граници. Разходите за допълнителни придружаващи лица, режийни разходи и т.н. трябва да бъдат покрити от състезателите или от техните спонсори. Участниците от страни извън ЕС, които ще участват на регионалните полуфинали, ще трябва да подсигурят транспортните си разходи до и от дестинацията на полуфиналите.
 • Ученици и студенти имат право на участие в конкурса, ако пребивават в една страна-членка на ЕС по време на академичната година на конкурса, а именно: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
 • Ученици и студенти от страни извън ЕС (напр., Албания, Армения, Беларус, Грузия, Исландия, Израел, Лихтенщайн, Молдавия, Черна гора, Норвегия, БЮРМ, Русия, Сърбия, Швейцария, Монако, Сан Марино, Турция и Украйна) могат също да участват, но трябва да подадат всички свои материали на един от 24-те официални езика на ЕС. Бележка: горепосоченият списък не е изчерпателен и участници от други страни могат да участват, стига да отговарят на останалите условия за участие.
 • Членове на семействата на организаторите нямат право на участие в конкурса Odysseus ΙΙ.