Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Регистрация

  • Регистрация в конкурса Odysseus ΙΙ може да бъде направена само чрез официалния уебсайт на конкурса Odysseus ΙΙ: www.odysseus-contest.eu
  • Периодът за регистрация е от 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г.
  • С регистрацията си за участие в конкурса Odysseus ΙΙ всички състезатели и техните учители-ръководители приемат правилата на конкурса, така както те са посочени в този документ и на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ.
  • Участниците в конкурса Odysseus ΙΙ или учителите-ръководители ще предоставят на организаторите на конкурса определена информация за регистрация, както се определя в онлайн формуляра за регистрация, когато регистрират един отбор или ученик за участие в конкурса Odysseus ΙΙ.
  • Организаторите ще одобрят всички отбори и ще създадат един безопасен акаунт за всеки един състезател Skywalker, отбор Pioneers и участник или двойка Explorers. След това всеки ученик, студент или отбор ще получи едно уникално име и потребителска парола, за да има достъп до своя акаунт (тоест, ще има по един акаунт за всяко подадено изображение или проект).
  • Учителят-ръководител на всеки ученик или отбор трябва да е упълномощен да потвърди и да гарантира точността на цялата предоставена лична информация и да даде съгласие, че организатори могат да използват подадената информация, за да потвърдят това пълномощие. Същата отговорност носят студенти, които се регистрират сами като състезатели.
  • Организатори могат да прекратят акаунта на един ученик, студент или отбор и да блокират използването на уебсайта на Odysseus ΙΙ, ако предоставените данни са (или организатори смятат, че са) неверни, неточни, неактуални, непълни или ако организаторите не са в състояние да потвърдят някои от данните за регистрация на отбора.
  • Състезателите и учителите-ръководители са отговорни за защитата на техния акаунт и за всички дейности, извършени чрез техния акаунт. Учителят-ръководител на отбор е длъжен да информира незабавно организаторите за всяко неоторизирано използване на акаунта на ученика или на неговия отбор или за всяко съмнително нарушение на защитата на акаунта.