Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Публикуване и публичност

  • Подадените материали не се връщат и – като собственост на „проект Odysseus ΙΙ” – могат да бъдат използвани за публичност, публично излагане, представяне и други нестопански цели.
  • След приклѝчване на подаването всички участия ще бъдат публично достъпни чрез уеб-портала на конкурса Odysseus ΙΙ.
  • Регистрацията в рамките на един отбор дава на конкурса Odysseus ΙΙ правото да публикува името, възрастта и националността на членовете на отборите-победители на уебсайта на Odysseus ΙΙ.
  • Организаторите на конкурса могат да поискат от един отбор да изпрати физическите предмети, свързани с тяхното участие, в Брюксел за изложба. Разходите за изпращане на предметите ще бъдат заплатени организаторите.
  • Членовете на отборите-победители от европейските финали ще играят ролята на European Youth Space Ambassadors и ще участват в дейности за популяризиране веднага след финала. Това ще включва интервюта и разкази за уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ и за други инициативи на ЕС за популяризиране.