Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Учители-ръководители и наставници

  • Учителите-ръководители на отбори и състезателите ученици ще трябва да са запознати с правилата на конкурса заедно с текстовете с дребен шрифт.
  • Всеки отбор „Pioneers” трябва да има един учител-ръководител и всеки състезател „Skywalker” трябва да има един учител, роднина или младежки ръководител, който да ги подпомага.
  • Наставниците предоставят чисто техническа и научна консултация на състезатели и отбори „Pioneers” и „Explorers” и няма ограничение за броя на участния, за които могат да действат като съветници.
  • За повече информация вижте също страницата Pioneers.