Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Подаване онлайн

 • Всички състезатели или отбори трябва да подадат едно оригинално изображение или проект в областта на космическата наука, базирани на темите и предизвикателствата, определени за тяхната възрастова група.
 • Отборите и отделните състезатели могат да подадат своето участие по електронен път между датите, определени за тяхната възрастова:
  • Skywalkers: 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г.
  • Pioneers и Explorers: 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г.
 • Няма да бъде приета никаква заявка за участие след полунощ (23:59:59 часа централноевропейско време) на крайната дата, освен ако не е съществувал някакъв сериозен технически проблем с платформата за електронно подаване. Ако инструментът за онлайн подаване не функционира за повече от два часа в последния ден за подаване (31 март 2017 г.), организаторите ще активизират инструмента за подаване между 8:00 и 18:00 часа (централноевропейско време) на следващия ден след крайния срок за подаване (тоест, 1 април 2017 г.).
 • Ако подадените файлове се загубят или изтрият поради бъг в онлайн системата на конкурса Odysseus ΙΙ, съответният отбор ще бъде позволено да подаде отново своето участие след крайния срок за подаване, ако е необходимо. Въпреки че това няма да е валидно, в случай че самите участници изтрият или унищожат своите файлове.
 • Участия в конкурса Odysseus ΙΙ трябва да се подават само чрез уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ. Преди един отбор/ състезател да подаде едно участие той трябва да се регистрира и да бъде одобрен от организаторите (виж също Регистрации).
 • Всяко участие трябва да се отнася само до една тема от тези, предоставени от организаторите. Въпреки това, състезателите могат за изберат предметната област, чрез която ще подходят към темата: електроника, физика, химия, изкуство, дизайн, архитектура, психология и т.н. могат да бъдат използвани, за да осветят един аспект на избраната тема.
 • Електронните файлове, качени за да документират всеки проект, могат да включват: илюстрирани есета, презентации на PowerPoint, плакати, видео, линкове към посветени на проекта уебсайтове, както и аудио файлове.
 • Позволени файлови формати са:
  • Документи: .doc .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
  • Изображения: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
  • Видео: Всички видеоклипове трябва да бъдат качени в youtube или vimeo и следва да бъде предоставен линкът.
  • Аудио формати: *.mp3
  • Формати на компресиране: .tar .gz .zip .7z
 • Понятието „изображение” може да бъде приложено за изображения, създадени с всякакво средство – или ръчно (чертеж, рисунка, мозайка и т.н.), или по електронен път (фотографии, изображения, направени с компютърни програми за дизайн, и т.н.). Изображенията, които не са създадени по електронен път, трябва да бъдат сканирани и качени в един от одобрените формати.
 • По време на процедурата по подаване на официалния уебсайт ще бъде на разположение един образец за подаване на работа, който ще позволява на състезателите да съставят своите заявки за участие. Използването на този образец е по избор.
 • Максималната граница за общия обем на некомпресирани файлове за всяко участие е 20 ΜΒ. Състезатели могат да обединят множество файлове в един пакет за подаване. Също така могат да компресират файловете във формат *.gzή *.zip, стига некомпресираните файлове общо да не превишава границата от 20MB.
 • Всеки проект не трябва да струва повече от 300 евро като материали за изработка.
 • Участията ще трябва да съдържат една страница за благодарности, в която ще бъдат изброени всички личности, допринесли по някакъв начин за проекта, включително всички лица, които са козали финансова подкрепа на проекта. Логото на един спонсор може да бъде показано на тази страница за благодарности. Никаква друга реклама на спонсор или позициониране на продукт не е позволено в подадените материали.
 • Отговорност е на състезателите да конвертират други файлови формати в подходящия файлов формат за подаване.
 • Участниците са отговорни за съдържанието на тяхното участие в конкурса. Ако оповестят лични данни в участието, което ще подадат, това оповестяване става на тяхна лична отговорност.
 • Организаторите не носят отговорност за съдържанието, което подават състезателите.
 • Участниците са съгласни да не подават материал, който е: клеветнически, оскърбителен, обиден или заплашителен спрямо което и да е друго лице, фанатичен, съдържащ проява на омраза или расизъм, вулгарен, непристоен или със сексуален подтекс, незакоен (или популяризиращ незаконна дейност).