Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

ЛОГВАНЕ (LOGIN) / РЕГИСТРАЦИЯ

НЕ СТЕ РЕГИСТРИРАНИ?

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

ЕЗИК
Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Оригиналност

  • Всички подадени участия трябва да бъдат собствени работи на самите състезатели, създадени специално за този конкурс. Преди подаването в конкурса участниците не трябва да са подавали нито едно от своите участията за публикация или да са спечелили или да са били подгласници в който и да е друг друг конкурс за учащи се със същия проект или със същата работа, подадена за конкурса Odysseus ΙΙ.
  • Подадената работа във всички категории трябва да включва оригинални произведения на изкуството, данни, анкети изработки, модели или експерименти на състезателите.
  • Състезателите се съгласяват да не включват в своите участия материал, който засягат или/и нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица, включително, но не само, авторски права (copyright) или търговски права или права на поверителност или публичност.
  • Материал от трето лице може да бъде използван пестеливо и с правилно позоваване на източника.
  • Всякакъв вид плагиатство е строго забранено и ще доведе до дисквалифициране на участниците. Точното възпроизвеждане на мислите или работата на друга личност е позволено, но трябва да трябва да бъде направено съответното позоваване.