Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Отбори

  • Skywalkers подават изображения, които са създали индивидуално.
  • Pioneers работят в отбори от 2 и 3 членове, ръководени от един учител-ръководител. Учениците в един отбор могат да бъдат от различни училища в същата страна или от различни паралелки/ класове на същото училище, стига да бъде спазван възрастовият критерий. Всеки отбор може също така да има наставник, за да го ръководи технически или научно (относно наставниците също виж по-долу).
  • Участиците Explorers се състезават индивидуално или по двойки и няма да имат учител-ръководител, въпреки че могат да изберат да бъдатконсултирани от наставник (относно наставниците също виж по-долу).
  • За повече информация относно отборите виж Правилата на страниците Pioneers и Explorers.