It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Проектът Odysseus ΙΙ

Проектът „Младежки конкурс за космоса Odysseus ΙΙ” има за цел да вдъхнови млади хора от цяла Европа и да ги ангажира в изследването на космоса чрез поредица от образователни дейности, които ще съчетават научно обучение с практически опит. Чрез организирането на един забавен образователен конкурс, който ще се поведе в няколко кръга и който ще бъде насочен всички ученици и студенти в Европа, където и да живеят и независимо от тяхната културна среда и езика, който говорят, проектът ще насърчи развитието на квалифицирани учени, инженери и техници в области, свързани с приоритетите на космическата политика на ЕС.

Конкурсът Odysseus ΙΙ има за цел да надгради постиженията на проекта „Odysseus” (хиперлинк към www.odysseus-contests.eu) и да предостави на европейската младеж възможности за обучение в космическата наука и технология. В рамките на двата цикъла на конкурса (учебна/академична година 2015-2016 и учебна/академична година 2016-2017), проектът Odysseus ΙΙ има възнамерява да привлече вниманието на десетки хиляди ученици и студенти от цяла Европа и в международен план.

Проектът ODYSSEUS ΙΙ се финансира от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020” с грантово споразумение № 640218‏. Финансира се с почти два (2) милиона евро от Европейската комисия в рамките на EU HORIZON 2020, започна на 1 януари 2015 и ще продължи до 31 декември 2017. Един силен консорциум от четиринадесет (14) партньори и четири (4) подкрепящи организации от единадесет (11) европейски страни ще си сътрудничат, така че да предоставят на европейската младеж възможности възможности за обучение в областта на космическата наука и технология.