It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Консултативен съвет

image001Жан-Пиер Суингс [Jean-Pierre Swings] е почетен професор в Университета на Лиеж, където получава магистърска степен по космическо инженерство и PhD и DSc по астрофизика. Наред с други, сфери на неговия интерес са слънчевата физика и обекти на линейни емисии или/и инфрачервените излишни обекти. Той постепенно преминава от обсерваторната астрофизика към „астрополитиката” като Генерален секретар на Международния астрономически съюз, член на множество комисии на Европейската космическа агенция (ESA), член на Съвета на Европейския южна обсерватория и член на Европейското астрономическо общество, на което е и един от четиримата учредители. Понастоящем Жан-Пиер Суингс е председател на Европейския комитет за космическа наука на Европейската научна фондация и член на Космическата консултативната група на Седмата рамкова програма на Европейския комисия. (Член на Международното жури на Odysseus 2012-2013).

image003Атина Кустенис [Athena Coustenis] е директор изследвания в Националния център за научни изследвания (CNRS) на Франция. Нейната специалност е планетологията (изследване на Слънчевата система с наземни и космически наблюдения). Астрономическото й изследване е посветено на проучването на планетарните атмосфери и повърхности, с акцент върху Титан, сателита на Сатурн, имащ много сходства с тези на нашата собствена планетаа. Също така работи и по екзопланетите. През последните години е начело на усилията за бъдещи космически мисии. (Член на Международното жури Odysseus 2012-2013).

 

image005Франк Де Уин [Frank De Winne] е астронавт на ESA. До присъединяването му към Корпуса на астронавтите на Европейската космическа агенция той е опитен пилот-изпитател във ВВС на Белгия. През 2002 г. Де Уин участва в Мисията Odissea, един полет за подкрепа на Международната космическа станция [ISS]. По време на 11-дневната мисия той провежда програма от 23 експеримента. Втората мисия на Де Уин се осъществява от май до декември 2009 г. и е един космически полет с дългосрочна продължителност до ISS, наречен OasISS. По време на този полет Де Уин стана първият европейски командир на ISS. По време на мисията беше приложена програма за цялостно оползотворяване и аутрич, посветена на науката. На 1 август 2012 г. Де Уин стана ръководител на департамента на Европейския център за астронавти. (Член на Международното жури Odysseus 2012-2013).

image007

Манолис К. Георгулис е изследовател в Изследователския център по астрономия и приложна математика на Атинската академия. Освен това е гръцкият национален делегат в Научния програмен комитет на Европейската космическа агенция (ESA/SPC) (от 2011 г. до момента), заместник-председател на Европейското дружество по слънчева физика (ESPD) на Европейското дружество по физика (2011 г. – 2014 г.), Щатен член на гръцката Национална комисия по астрономия (GNCA) (от 2012 до до момента) и носител на стипендията „Marie Curie” на Европейската комисия (2010 г. – 2014 г.). Притежава диплома B.Sc. (физика) от Аристотеловия университет в Солун (1993 г.) и Ph.D. (физика на слънчевата плазма) от същия университет (2000 г.). Участвал е в научния екип на три космически мисии на NASA и две на ESA. (Член на Международното жури Odysseus 2012-2013.)

image009Яел Назе [Yaël Nazé] е научен сътрудник FNRS в Университета на Лиеж (Белгия). Тя изучава масивни звезди чрез мултивълнови дължини наблюдения, получени от наземни и космически обсерватории (към март 2014 г. има 39 рецензирани публикации като първи автор, 49 като съавтор и h-index=25). Служила е като експерт по звездните панели на няколко обсерватории (ESA, ESO, NASA) и като рецензент за научни списания по астрофизика. Участва също с милтидисциплинарни изследвания и информационни дейности (вкл. 9 публикувани книги).

    image011Роса М. Рос Фере [Rosa M. Ros Ferré] е заместник-председател на Комисия 46 на Международния астрономически съюз (IAU). Освен това тя е заместник-председател на Европейската асоциация за астрономическо образование (EAAE) и директор на програмите „Cienciaen Acción” и “Adopta una Estrella”. Тя също преподава математика за инженерни степени по аеронавтика, тилематика и телекомуникации в Escola Politècnica Superior de Castelldefels. Ръководител е на публикации в „Junta Directiva” на „Asociación para la Enseñanza de la Astronomía” (ApEA), член на Образователната комисия на „Universe Awareness” (UNAWE), консултативен член на Изпълнителната комисия на EIROforum и член на Консултативната комисия на „Обучение по физика” [„Physics Education”]. Национален представител на Испания в Комисия 46 на IAU от 1994 г., национален представител на Испания за „Физика на сцената” и „Наука на сцената” от 1999 г. и национален представител на Испания за „UNAWE – Explora el Universo” от 2006 г.