Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Explorers

Конкурсът Odysseus ΙΙ за категорията „Explorers” има за цел да даде възможност на студенти в ЕС и от цял свят да покажат своята креативност и академични постижения чрез решаване на един широк спектър научни и технически предизвикателства, свързани с космоса. Следвайте линковете вдясно за допълнителна важна информация.

Готов ли си да приемеш предизвикателството?...
Присъедини се към Explorers!
Правила
 • Конкурсът е отворен за студенти от бакалавърска степен на възраст от седемнадесет (17) до двадесет и две (22) години. Това се отнася за студенти от бакалавърска степен, родени от 1 април 1994 г. до 31 март 2000 г. включително.
 • Състезателите Explorers трябва да са записани в някоя университетска бакалавърска учебна програма за академичната 2016-2017 година.
 • Състезателите Explorers се състезават индивидуално или на двойки и могат да изберат да бъдат консултирани от един наставник (линк към раздел Наставници) за научните и техническите страни на тяхната работа.
 • Всички състезатели трябва да подадат един оригинален проект във връзка с космоса, базиран на темите и предизвикателствата, определени за категорията Explorers.
 • Състезателите в категорията Explorers могат да подадат своето участие по електронен път от 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г. включително.
 • Всички подадени участия трябва да бъдат собствена разработка на самите състезатели, създадена специално за този конкурс.
 • Проектите на Explorers ще бъдат оценявани на три етапа:
  • На национално ниво – от една съдийско жури от собствената страна на участниците въз основа на онлайн участия. Това ще се състои между 16 януари и 26 февруари 2016 г. Националните победители ще бъдат обявени на 28 февруари 2016 г. Участията от страни извън ЕС ще бъдат възложени от организаторите на някоя от съдийските комисии в зависимост от езика, избран от участниците.
  • Регионално – от съдии, подбрани от предишния кръг от всички участващи страни в региона. Оценяването ще се осъществи на полуфиналите, провеждани във всеки регион, където ще бъдат събрани всички национални победители от региона. Отборите, които продължават на полуфиналите, ще представят своите участия на живо пред съдиите. Регионалните полуфинали ще се състоят между 20 Април 2017 и 30 юни 2017 г. Точните дати за всеки регион ще бъдат обявени на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ.
  • Международно – от едно жури от видни космически изследователи, преподаватели и научни личности. Победителите от регионалните финали ще се срещнат в Брюксел или Тулуза, за да представят своите проекти пред съдиите. Международният финал ще се състои юли 2017 г.
 • По време на оценяването на национално ниво броят на победителите, които ще преминат на следващия етап на оценяване, ще зависи от съответния брой на населението на състезаващите се страни и броя на участията за всяка тема. Организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ ще обявят всички победители на национално и регионално ниво чрез уебсайта на Odysseus.
 • По време на селекцията на най-добрите проекта на международно ниво наградите се връчват независимо от националността или местоживеенето на финалистите; следователно, няма предварително определени квоти въз основа на броя на населението или процента на конкурсно участие. Организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ ще обявят всички победители по страна и по регион чрез уебсайта на Odysseus ΙΙ.
 • Съдиите на космическите проекти ще поставят точки съгласно следните критерии (точното процентно съотношение за всеки критерий ще бъде обявен на уебсайта преди откриване на регистрациите):
  • Академични постижения
  • Съответствие със заявената тема
  • Способности за решаване на проблеми
  • Оригиналност
  • Социално значение
  • Представяне
  • Технически качества и практически умения
  • Устойчивост и екологично съзнание
 • Детайлните критерии за оценка и тяхната значимост ще бъдат публикувани на уебсайта на Odysseus ΙΙ преди старта на регистрациите.
 • Всеки състезател ще получи резюме от оценката на оценяващите по време на оценяването. Последващи искания за по-нататъшни оценки няма да бъдат зачетени.
 • Съдиите също така ще разпространяват на всеки етап редица специални справки до отборите, които няма да спечелят, например:
  • Най-атрактивни графики
  • Най-оригинален проблем
  • Най-професионално представяне
  • Най-артистично участие
  • Най-добро използване на музика в научен проект
  • Най-новаторски подход към посочената тема
  • Най-съобразен с околната среда проект
  • Най-иновативно решение на проблема
  • Най-добро използване на основни знания за космоса
 • Всеки състезател Pioneer или двойка Pioneers ще получат един диплом, показващ участието им в конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Всички печеливши проекти ще бъдат изложени изцяло в раздел Hall of Fame на уебсайта на Odysseus ΙΙ. На участниците, които ще преминат на полуфиналите, ще бъде връчен по един медал на победителя и един възпоминателен комплект на конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Участието в конкурса е безплатно и транспортните разходи (самолетни билети, хотелско настаняване, храна и застраховка) за участието на полуфиналите и на Европейския финал ще бъдат покрити от организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ, в разумни граници.
 • Както на регионалните, така и на международния финали финалистите ще участват в редица дейности, свързани с космоса, в събития и пътувания, чиито организация и плащане поемат организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Състезателите Explorers могат да потърсят помощ от един наставник за технически и научен съвет.
Календар
 • Откриване на регистрациите

1 септември 2016 г

 • Краен срок за подаване

31 март 2017

 • Регионални полуфинали

30 Април 2017 – 30 юни 2017

 • Крайна фаза

юли 2017 г

Инструкции

01

Стъпка първа

Регистрирайте се в конкурса Odysseus ΙΙ, попълнете формуляра за регистрация и приемете правилата на конкурса!

02

Стъпка втора

Втората стъпка за състезателите е да изберат темата на своя проект.
Основната тема на предизвикателството е Оползотворяване на космоса и подадените проекти биха могли да се съсредоточат върху мисии като Galileo, Copernicus, Rosetta и Gaia, които са подкрепени от ЕС, Европейската космическа агенция [ESA] и космическата индустрия и да проправят пътя за предоставяне на услуги от решаващо значение за съвременния живот или да отворят вратата за нови знания за Вселената. Студенти от всички дисциплини могат да се състезават в категория Explorers и следователно отговорите по темите посочените и примери могат да включват работи не само от студенти по инженерство, технологии и природни науки, но също така и от студенти по социални и хуманитарни науки.
В тези рамки състезателите могат да изберат една тема от списъка по-долу:

Galileo: Ежедневни ползи от космическите приложения

Galileo е европейският „братовчед” на GPS. По-добър е, по-бърз и има по-добро име. Той генерира работни места и други ползи и ще позволи по-голяма независимост на Европа. Как ще повлияе на нашия живот? Как космическите програми променят нашия живот и какви ползи имаме днес?

 • Оптимизиране на транспорта
 • Ответни действия при кризи
 • Подпомагане на регионите в достъпа до знания и информационни услуги
 • Повишена ефективност в земеделието и риболова
 • Опазване на околната среда и борба с климатичните промени
 • Повишаване на вътрешната сигурност
 • Подобряване на здравето на гражданите
 • Наблюдение на Земята
 • По-добра и по-бърза комуникация

Copernicus: Наблюдения на Земята

През ХVI в. Николай Коперник гледаше към небето. Днес програмата Copernicus на ESA гледа в обратната посока, тъй като гледа от небето към Земята. Как можем да наблюдаваме Земята? Как можем да използваме данни от наблюденията на Земята?

 • Опазване на околната среда и борба с климатичните промени
 • Ответни действия при кризи
 • Повишена ефективност в земеделието и риболова
 • Повишаване на вътрешната сигурност
 • Светлинното замърсяване, видяно от космоса и от Земята

Мисия Rosetta: Проучване на Космоса

Първата стъпка на Луната беше една гигантска стъпка за човечеството. Още една стъпка в изследване на космоса беше направена, когато роботът Philae се приземи на една комета. Коя ще бъде следващата гигантски скок в проучването на космоса? Какво можем да научим за Вселената и как можем да я проучим по-подробно?

 • Ракетни системи – концепция за най-плодотворните и обещаващи системи за бъдещето?
 • Европа се приземи на една комета и на Титан. Кои са научните ползи?
 • Проучване на астероидите – концепция за използване на техните природни науки?
 • Проучване на планетите от земен тип – какво можем да научим за Земята?
 • Пилотирани космически полети – вашето лично мнение за перспективите за бъдещите мисии?
 • Концепция за един постоянен и самодостатъчен лунен град

Мисия Gaia: Гледайки звездите

По време на петте години наблюдение Gaia ще гледа Вселената. Какво ще открие там и как можем да й помогнем?

 • Как мисията Gaia може да промени възприятието ни за нашата Галактика в околностите на Слънцето и за нашата родна планета.
 • Търсене на втора Земя – усилия на Европа в изследване на екзопланетите.
 • Дайте аргументи за търсенето на извънземни цивилизации и предложете защо институциите би трябвало да се интересуват от провеждането на подобни проучвания (под формата на есе).
 • Големи космически телескопи – защо космосът е едно добро място да бъде наблюдавана Вселената?
 • Наблюдение на обекти от сигналния списък на Gaia.
 • Обсъдете какво е животът, базирайки се на разнообразието от възможни негови форми.

По-общо: установете вързки между теренните данни и данните от сателити

 • Метеорологически данни на терена
 • Данни за земеделието (влажност на почвата, развитие на растителност, санитарно състояние на растителността…)
 • Предложение за карти за развитие на комари…
 • Предложение за карти на грипа или други заболявания… и връзка с метеорологически данни
 • Предложение на теренните данни във връзка с водите речни нива, почвите…
 • Наблюдение на небето: метеорити, облаци, бури…

Състезателите ще трябва да изберат вида на проекта, върху който искат да работят. Това може да бъде един експеримент, едно видео, един прототип, една презентация или всякаква друга структура (вижте Ограниченията[1]).

Вижте образеца за подаване, предоставен от организаторите, който не е задължителен, а е препоръчителен; можете да бъде намерен тук.

[1] Електронните файлове, които ще бъдат подадени за всеки проект, могат да включват: илюстрирани есета, презентации на PowerPoint, плакати, линкове към видеоклипове, линкове към посветени на проекта уебсайтове, както и аудио файлове.

Позволените файлови формати са:

 • Документи: .doc .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
 • Изображения: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
 • Видео: Всички видео трябва да бъдат качени в youtube или на vimeo и да бъде предоставян съответният линк.
 • Аудио файлове: *.mp3
 • Компресиране на файлове: .tar .gz .zip .7z

Максимален лимит за некомпресирани файлове за всяко участие е: 20 MB.

За изработването на всеки проект разходите за материалите не трябва да надвишават 300 €.

03

Стъпка трета

Състезателите ще трябва да проведат проучване, съсредоточавайки се върху темата на тяхния проект и върху проукитрането на решението или изготвянето на крайния материален продукт от тяхната работа. В тази фаза състезателите биват насърчавани да се консултират с наставници относно изпълнимостта и научната валидност на техния проект.

Препоръчва се също състезателите да развият своя проект в съответствие с изискванията на конкурса Odysseus ΙΙ, за да се гаранитра, че ще избегнат плагиатството на чужд материал и ще предоставят всички необходими справки за своя проект.

04

Стъпка четвърта

Последната стъпка е подаването на проекта чрез уебсайта на Odysseus ΙΙ. Участниците могат да развият и да подадат своя проект на всеки от двадесет и четирите (24) официални езика на ЕС.

Награди Приеми космическото предизвикателство & спечели страхотни награди!

Голямата награда

Пътуване до Космическия център в Гвиана (самолетен билет, хотелско настаняване, храна, застраховка, участие в събития, посещения и екскурзии в Космическия център и други атракции).

Диплом „Европейски младежки космически посланик” („European Youth Space Ambassador”).

Допълнителна награда

Стаж в ESA или в европейска аеро-космическа фирма*.  Стажовете могат да бъдат от три до шест месеца и студентите ще бъдат осигурени техните пътни разходи, здравна осигуровка и месечна помощ, покриваща техните разходи за издръжка.

*     Избраните участници следва да отговарят на критериите на организацията-домакин за стажанти и обучаващи се, за да им бъде предоставена допълнителната награда.

Награда на финалистите

Един висококачествен компютъризиран телескоп за финалистите студенти – победители от регионалните полуфинали.

Пътуване до мястото на Международния финал (пътни разходи, настаняване в хотел, храна, застраховка, посещение и участие в събития).

Национални победители

Пътуване до мястото на регионалните полуфинали (пътни разходиs, хотелско настаняване, храна, застраховка, посещения и участие в събития).

Медал на победителите.

Всички състезатели ще получат сертификат за участие в конкурса Odysseus II.

Наградите не могат да бъдат заместени с паричен еквивалент.

Критерии и процедура за оценяване

Подадените работи най-напред ще бъдат оценявани на национално ниво. Това ще стане онлайн между 16 януари и 26 февруари 2016 г. Ако дадени проекти бъдат избрани, за да преминат на регионално ниво, състезателите ще бъдат поканени да участват на полуфиналите с всички други национални победители в техния регион. На полуфиналите националните победители ще представят своите работи пред една комисия от съдии. Регионалните полуфинали ще се осъществят от 15 март до 26 април 2016 г. Победителите от регионалните полуфинали ще се срещнат в Брюксел или в Тулуза за международния финал, за да представят своите проекти пред една комисия от международни съдии. Този финал ще се състои между 4 и 7 юли 2016 г.

 • Високи научни постижения (коефициент за значимост 20%)

Едно участие в конкурса демонстрира високи академични постижения, когато предоставя добре документирани аргументи, използвайки научни методи, които са достоверни и проверени, включва цитати, прави критично използване на научни и учебни ресурси и показва, че участниците са придобили познания за съответния контекст на дисциплината и имат задълбочено разбиране за основните концепции и въпроси, свързани с техния проект.

 • Съответствие със заявената тема (коефициент за значимост 10%)

С този критерий ще бъде оценена степента, в която предложеният проект е съответен с избраната тематична категория и с обхвата на темата. По заявената тема трябва да бъде използвана адекватно съответна теория и литература.

 • Умения за решаване на проблеми (коефициент за значимост 15%)

Този критерий ще оцени процесите на мислене на състезателите за подход към темата на тяхното участие, от гледна точна на описване на проблема, определяне на данните и информацията, които трябва да бъдат намерени, планиране и осъществяване на решението или използване на алтернативни решения и оценка на избраните решения.

 • Оригиналност (коефициент за значимост 20%)

Ключов критерий за оценка оригиналността на участието е, че проектът е продукт на работата и идеите на отбора, както и че той е уникален, или необикновен, или нестандартен. Дори ако участието бъде базирано на работата на някой друг, трябва все пак да се брои като оригинално, ако отборът възприема нова идея, прави оригинално представяне на проблема, приема нов подход или метод или е изпълнено по иновативен начин.

 • Социално значение (коефициент за значимост 10%)

Ще бъде оценено по какъв начин и до каква степен участието предлага решения и идеи, които имат дългосрочни преки или косвени социални ползи, и / или степента, в която е свързан със сегашно предизвикателство на нашите общества (например, изменението на климата, свиване на доставките от енергия, вода и храна).

 • Представяне (коефициент за значимост 10%)

С този критерий ще бъде оценена структурата и формата на цялостния проект и дали неговите цели, методология и резултати са ясно представени. Ще бъде сащо така оценена логичната организация и обвързването на идеи, яснотата на изразяване и използването на подходящи помощни материали и технологии (снимки, чертежи, слайдове, аудио, видео и т.н.).

 • Технически достойнства и практически умения (коефициент за значимост 10%)

Едно участие показва технически достойнства, когато очертава ясна концептуална рамка или теория, която консолидира литературния контекст и дава информация за проектирането и ключовите променливи величини на проекта. Оценителите също ще оценят практическите умения, включително наблюдение, точност, комуникация, способност за запис и изчисляване на резултати, използване на технологични инструменти или чисти практически умения, като например строителство, запояване, дърводелство.

 • Устойчивост и екологично съзнание (коефициент за значимост 5%)

Този критерий ще прецени как въпросите на околната среда са били интегрирани в участието, чрез, например, проучването и обсъждане на устойчивостта на проекта или чрез използването на еко-приятелски материали или методи за изпълнението или представянето на проекта.

Освен това, на всеки етап на проектите, които няма да спечелят, ще бъдат връчвани от съдиите редица специални справки, като например: най-впечатляващи графики, най-оригинален проблем, най-професионално представяне, най-артистично участие, по-добро използване на музика в научен проект или най- съобразен с околната среда проект.

Всеки състезател или двойка състезатели ще получи едно резюме на съдийската оценка по време на оценяването.

Съвети за успех
 • Запознайте се с конкурса. Прочетете внимателно общия преглед и отделните компоненти на конкурса.
 • Съсредоточете усилията си, за да отговорите на специфичните критерии за оценка. Научният комитет се състои от професионални учени, изследователи и преподаватели. Те ще оценят всяко участие спрямо специфичните критерии за оценка за този конкурс. Съдържанието, включително научната точност и високи постижения, ще ръководи тяхното решение. Опитайте се да бъдете конкретни и не пишете нещо, чиято точност не сте предварително потвърдили, и най-важното – не пишете нещо, което не разбирате. Опитайте се да бъдете последователни и не „разпростирайте” твърде много своя проект. Целенасочените проекти е много вероятно да бъдат успешни, тъй като са по-задълбочени и ясни. Опитайте се да организирате своя проект така, че да има рационална последователност и структура. Съща така, опитайте се да създадете една атрактивно оформление.
 • Работете по основните неща. Вид на едно участие е често показател за сериозно усилие от страна на студента/ студентите. Нормалните, добре редактирани, четливи участия без правописни грешки са по-конкурентноспособни. Ако вашето участие е един писмено есе, препоръчва се да бъде прегледано и от някой друг освен от неговите автори.
 • Поискайте подкрепата на един Наставник. Обърнете се към уебсайта на Odysseus ΙΙ, за да изберете един Наставник от вашата страна.
 • Планирайте предварително. Направете подробен план на вашия проект, очертавайки основната линия, която ще следвате. Организирайте време си така, че работният график да ви дава възможност за преглед и преразглеждане на вашето участие.
 • Използвайте образеца, предоставен от организаторите, за да подкрепите и документирате вашия проект.
 • Изберете една тема, която е важна за вас. Така ще ви бъде по-лесно за съсредоточите и да посветите време на вашия проект.
 • Развийте един изследователски въпрос, който ще ви помогне да определите на какво ще отговори вашето участие. Запитайте се относно връзката между целта на вашия проект и резултата, който ви интересува. Това като за предмет или хипотеза на вашето участие, изразени като въпрос.
 • Начертайте диаграми или поточни схеми, за да ви помогнат да организирате информацията, която ще съберете за космоса и по специално по вашата тема, и да откриете как да превърнете тази информация в нещо, което има смисъл.
 • Прочете и проучете примерните работи на убесайта на Odysseus ΙΙ и Често задавани въпроси.
 • Задайте всякакви уточняващи въпроси към организаторите, попълвайки съответния формуляр.
 • Организирайте инструментите, материалите и консумативите за конкурса.
 • Намерете полезни уебсайтове на тема космоса и източници със съответен материал за вашия проект, но предпочетете реномирани и надеждни източници (напр., уебсайтове на Европейската космическа агенция [ESA] и на NASA или уебсайтове със суфикс .edu).
 • Посветете много време за събиране на обща и основна информация по вашата тема.
 • Уверете се, че всеки факт, което използвате във вашата аргументация, е потвърдим от сигурни източници преди да го счетете за валиден.
 • Направете проучване в дълбочина. Опитайте се да научите научни понятия и да бъдете колкото се може по-обстойни.
 • Не се обезкуражавайте, ако се сблъскате с проблеми в разработването на вашия проект. Рим не е бил построен за един ден.
 • Забавлявайте се! Насладете се на космическото си приключение!
Често задавани въпроси

Какво е Odysseus II?

Odysseus ΙΙ е един европейски проект, финансиран от Европейската комисия. Основната му цел е организирането на един паневропейски конкурс за ученици и студенти на възраст от седем (7) до двадесет и две (22) години на тема изследване на космоса и космическа наука. Въпреки че става дума за паневропейски конкурс, могат да участват също ученици и студенти от страни извън ЕС.

Искам да се регистрирам в конкурса – Как участвам в Odysseus II?

Можете да се РЕГИСТРИРАТЕ, подавайки електронния си адрес (email) и избраната от вас парола и избирайки категорията Explorers и приемайки правилата на конкурса Odysseus II. След това ще трябва да потвърдите вашия акаунт, кликвайки върху линка, съдържащ се в email, който ще получите автоматично. После ще трябва да се логвате [LOGIN] на вашия акаунт и да попълните вашите данни (и, в случай на двойка, данните на вашия съотборник) във формуляра за регистрация.

На колко години трябва да съм, за да участвам в конкурса Odysseus ΙΙ?

Участниците трябва да са на възраст от седемнадесет (17) до двадесет и две (22) години (тоест, да са родени на или между 1 април 1994 г. и 31 март 2000 г.) и да са записани в една университетска програма за бакалавърска степен през академичната 2016-2017 година.

На какъв език трябва да подам моето участие?

Можете да подадете вашето участие на всеки от посочените по-долу езици: български, чешки, хърватски, датски, холандски, английски, естонски, финландски, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски. Участниците от страни извън ЕС ще трябва да подадат своите проекти на някой от горепосочените езици.

Ако участието стигне до Международния финал на конкурса, участниците трябва да представят пълен превод на английски език, в случай че участието първоначално е било подадено на друг език.

Имате ли информация за това как да създам едно участие?

Свободни сте да изберете вашата тема в тематичните рамки на конкурса (вижте също раздел Инструкции на страница Explorers). Можете сами да изберете формата и дизайна на вашето участие (текст, презентация на PowerPoint, видео, прототип, мултимедия, експеримент и т.н.), но се препоръчва да включите към предоставения образец един Работен лист на проекта, описвайки концепцията на вашия проект. Свободни сте да подадете колкото подкрепящи файлове смятате за необходимо.

Как да подам едно участие?

Ще трябва да качите вашето участие заедно с неговото резюме (в предоставяния формуляр), логвайки се на линка Подаване на участие и следвайки инструкциите.

Мога ли да подам повече от едно участия?

Не. Всеки състезател може да подаде само едно участие в конкурса Odysseus ΙΙ.

Какво да направя, ако забравя паролата си за платформата Odysseus ΙΙ?

Съществува един линк Забравихте своята парола на страницата Login. Кликнете на този линк и на email адреса, с който сте регистрирали за вашия акаунт в Odysseus ΙΙ, ще ви бъде изпратена една нова парола.

Кога трябва да подам моето участие?

Трябва да подадете вашето участие от 1 септември 2016 г. до 23:59:59 часа централноевропейско време на 31 март 2017 г. Организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ препоръчват да подадете своето участие след завършването му без да чакате крайния срок.

Можете ли да ми помогнете да кача моето участие на платформата Odysseus II?

Да, ще трябва да следвате инструкциите, предоставени на линка Подаване на участие. Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от помощ да качите вашето участие, моля, попълнете съответния формуляр за контакт и организаторите ще ви помогнат да бъдете сигурни, че вашето участие ще бъде качено правилно.

Ще бъда ли информиран за оценката на оценителите?

Всички участници ще получат за своите проекти едно резюме на оценката на съдиите след приключване на процедурата за оценяване.

Какви критерии за оценяване ще бъдат приложени?

За пълни детайли относно критериите за оценка, моля, вижте раздела Критерии и процедура за оценяване на страница Explorers.

Колко състезатели ще преминат на регионалните и на международния финали?

О: Броят на състезателите, които ще преминат на следващото ниво на оценяване, ще зависи от съответния брой на населението на участващите страните и броя на участията от всеки регион и във всяка тематична категория. Организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ ще обявят колко състезатели от всяка страна ще участват на полуфиналите чрез официалния уебсайт. Десетте индивидуални победители или двойки-победители на регионалните полуфинали ще участват в международния финал.

Мога ли да видя другите участия, подадени в конкурса Odysseus ΙΙ?

Да, всички участия могат да бъдат видени на уебсайта на Odysseus ΙΙ след изтечане на крайния срок за подаване на участие.

Кога ще знам дали съм ицбран за регионалния финал?

Националните победителите в конкурса ще бъдат обявени на 28 февруари 2016 г.

Как ще бъда информиран, ако спечеля на регионалната фаза на конкурса?

Победителят във всеки регионален полуфинал ще бъде обявен в края на събитието след приключване на консултациите на съдиите. Регионалните победители ще бъдат обявени също и на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ на 30 април 2016 г.

Какви са наградите?

За пълни подробности във връзка с наградите, моля, посетете страницата Награди.