Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Инструкции

01

Стъпка първа

Регистрирайте се в конкурса Odysseus ΙΙ, попълнете формуляра за регистрация и приемете правилата на конкурса!

02

Стъпка втора

Втората стъпка за състезателите е да изберат темата на своя проект.
Основната тема на предизвикателството е Оползотворяване на космоса и подадените проекти биха могли да се съсредоточат върху мисии като Galileo, Copernicus, Rosetta и Gaia, които са подкрепени от ЕС, Европейската космическа агенция [ESA] и космическата индустрия и да проправят пътя за предоставяне на услуги от решаващо значение за съвременния живот или да отворят вратата за нови знания за Вселената. Студенти от всички дисциплини могат да се състезават в категория Explorers и следователно отговорите по темите посочените и примери могат да включват работи не само от студенти по инженерство, технологии и природни науки, но също така и от студенти по социални и хуманитарни науки.
В тези рамки състезателите могат да изберат една тема от списъка по-долу:

Galileo: Ежедневни ползи от космическите приложения

Galileo е европейският „братовчед” на GPS. По-добър е, по-бърз и има по-добро име. Той генерира работни места и други ползи и ще позволи по-голяма независимост на Европа. Как ще повлияе на нашия живот? Как космическите програми променят нашия живот и какви ползи имаме днес?

 • Оптимизиране на транспорта
 • Ответни действия при кризи
 • Подпомагане на регионите в достъпа до знания и информационни услуги
 • Повишена ефективност в земеделието и риболова
 • Опазване на околната среда и борба с климатичните промени
 • Повишаване на вътрешната сигурност
 • Подобряване на здравето на гражданите
 • Наблюдение на Земята
 • По-добра и по-бърза комуникация

Copernicus: Наблюдения на Земята

През ХVI в. Николай Коперник гледаше към небето. Днес програмата Copernicus на ESA гледа в обратната посока, тъй като гледа от небето към Земята. Как можем да наблюдаваме Земята? Как можем да използваме данни от наблюденията на Земята?

 • Опазване на околната среда и борба с климатичните промени
 • Ответни действия при кризи
 • Повишена ефективност в земеделието и риболова
 • Повишаване на вътрешната сигурност
 • Светлинното замърсяване, видяно от космоса и от Земята

Мисия Rosetta: Проучване на Космоса

Първата стъпка на Луната беше една гигантска стъпка за човечеството. Още една стъпка в изследване на космоса беше направена, когато роботът Philae се приземи на една комета. Коя ще бъде следващата гигантски скок в проучването на космоса? Какво можем да научим за Вселената и как можем да я проучим по-подробно?

 • Ракетни системи – концепция за най-плодотворните и обещаващи системи за бъдещето?
 • Европа се приземи на една комета и на Титан. Кои са научните ползи?
 • Проучване на астероидите – концепция за използване на техните природни науки?
 • Проучване на планетите от земен тип – какво можем да научим за Земята?
 • Пилотирани космически полети – вашето лично мнение за перспективите за бъдещите мисии?
 • Концепция за един постоянен и самодостатъчен лунен град

Мисия Gaia: Гледайки звездите

По време на петте години наблюдение Gaia ще гледа Вселената. Какво ще открие там и как можем да й помогнем?

 • Как мисията Gaia може да промени възприятието ни за нашата Галактика в околностите на Слънцето и за нашата родна планета.
 • Търсене на втора Земя – усилия на Европа в изследване на екзопланетите.
 • Дайте аргументи за търсенето на извънземни цивилизации и предложете защо институциите би трябвало да се интересуват от провеждането на подобни проучвания (под формата на есе).
 • Големи космически телескопи – защо космосът е едно добро място да бъде наблюдавана Вселената?
 • Наблюдение на обекти от сигналния списък на Gaia.
 • Обсъдете какво е животът, базирайки се на разнообразието от възможни негови форми.

По-общо: установете вързки между теренните данни и данните от сателити

 • Метеорологически данни на терена
 • Данни за земеделието (влажност на почвата, развитие на растителност, санитарно състояние на растителността…)
 • Предложение за карти за развитие на комари…
 • Предложение за карти на грипа или други заболявания… и връзка с метеорологически данни
 • Предложение на теренните данни във връзка с водите речни нива, почвите…
 • Наблюдение на небето: метеорити, облаци, бури…

Състезателите ще трябва да изберат вида на проекта, върху който искат да работят. Това може да бъде един експеримент, едно видео, един прототип, една презентация или всякаква друга структура (вижте Ограниченията[1]).

Вижте образеца за подаване, предоставен от организаторите, който не е задължителен, а е препоръчителен; можете да бъде намерен тук.

[1] Електронните файлове, които ще бъдат подадени за всеки проект, могат да включват: илюстрирани есета, презентации на PowerPoint, плакати, линкове към видеоклипове, линкове към посветени на проекта уебсайтове, както и аудио файлове.

Позволените файлови формати са:

 • Документи: .doc .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
 • Изображения: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
 • Видео: Всички видео трябва да бъдат качени в youtube или на vimeo и да бъде предоставян съответният линк.
 • Аудио файлове: *.mp3
 • Компресиране на файлове: .tar .gz .zip .7z

Максимален лимит за некомпресирани файлове за всяко участие е: 20 MB.

За изработването на всеки проект разходите за материалите не трябва да надвишават 300 €.

03

Стъпка трета

Състезателите ще трябва да проведат проучване, съсредоточавайки се върху темата на тяхния проект и върху проукитрането на решението или изготвянето на крайния материален продукт от тяхната работа. В тази фаза състезателите биват насърчавани да се консултират с наставници относно изпълнимостта и научната валидност на техния проект.

Препоръчва се също състезателите да развият своя проект в съответствие с изискванията на конкурса Odysseus ΙΙ, за да се гаранитра, че ще избегнат плагиатството на чужд материал и ще предоставят всички необходими справки за своя проект.

04

Стъпка четвърта

Последната стъпка е подаването на проекта чрез уебсайта на Odysseus ΙΙ. Участниците могат да развият и да подадат своя проект на всеки от двадесет и четирите (24) официални езика на ЕС.