Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Ние сме Explorers!
Ние сме
Explorers!

Календар

  • Откриване на регистрациите

1 септември 2016 г

  • Краен срок за подаване

31 март 2017

  • Регионални полуфинали

30 Април 2017 – 30 юни 2017

  • Крайна фаза

юли 2017 г