It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Правила

 • Конкурсът е отворен за студенти от бакалавърска степен на възраст от седемнадесет (17) до двадесет и две (22) години. Това се отнася за студенти от бакалавърска степен, родени от 1 април 1994 г. до 31 март 2000 г. включително.
 • Състезателите Explorers трябва да са записани в някоя университетска бакалавърска учебна програма за академичната 2016-2017 година.
 • Състезателите Explorers се състезават индивидуално или на двойки и могат да изберат да бъдат консултирани от един наставник (линк към раздел Наставници) за научните и техническите страни на тяхната работа.
 • Всички състезатели трябва да подадат един оригинален проект във връзка с космоса, базиран на темите и предизвикателствата, определени за категорията Explorers.
 • Състезателите в категорията Explorers могат да подадат своето участие по електронен път от 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г. включително.
 • Всички подадени участия трябва да бъдат собствена разработка на самите състезатели, създадена специално за този конкурс.
 • Проектите на Explorers ще бъдат оценявани на три етапа:
  • На национално ниво – от една съдийско жури от собствената страна на участниците въз основа на онлайн участия. Това ще се състои между 16 януари и 26 февруари 2016 г. Националните победители ще бъдат обявени на 28 февруари 2016 г. Участията от страни извън ЕС ще бъдат възложени от организаторите на някоя от съдийските комисии в зависимост от езика, избран от участниците.
  • Регионално – от съдии, подбрани от предишния кръг от всички участващи страни в региона. Оценяването ще се осъществи на полуфиналите, провеждани във всеки регион, където ще бъдат събрани всички национални победители от региона. Отборите, които продължават на полуфиналите, ще представят своите участия на живо пред съдиите. Регионалните полуфинали ще се състоят между 20 Април 2017 и 30 юни 2017 г. Точните дати за всеки регион ще бъдат обявени на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ.
  • Международно – от едно жури от видни космически изследователи, преподаватели и научни личности. Победителите от регионалните финали ще се срещнат в Брюксел или Тулуза, за да представят своите проекти пред съдиите. Международният финал ще се състои юли 2017 г.
 • По време на оценяването на национално ниво броят на победителите, които ще преминат на следващия етап на оценяване, ще зависи от съответния брой на населението на състезаващите се страни и броя на участията за всяка тема. Организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ ще обявят всички победители на национално и регионално ниво чрез уебсайта на Odysseus.
 • По време на селекцията на най-добрите проекта на международно ниво наградите се връчват независимо от националността или местоживеенето на финалистите; следователно, няма предварително определени квоти въз основа на броя на населението или процента на конкурсно участие. Организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ ще обявят всички победители по страна и по регион чрез уебсайта на Odysseus ΙΙ.
 • Съдиите на космическите проекти ще поставят точки съгласно следните критерии (точното процентно съотношение за всеки критерий ще бъде обявен на уебсайта преди откриване на регистрациите):
  • Академични постижения
  • Съответствие със заявената тема
  • Способности за решаване на проблеми
  • Оригиналност
  • Социално значение
  • Представяне
  • Технически качества и практически умения
  • Устойчивост и екологично съзнание
 • Детайлните критерии за оценка и тяхната значимост ще бъдат публикувани на уебсайта на Odysseus ΙΙ преди старта на регистрациите.
 • Всеки състезател ще получи резюме от оценката на оценяващите по време на оценяването. Последващи искания за по-нататъшни оценки няма да бъдат зачетени.
 • Съдиите също така ще разпространяват на всеки етап редица специални справки до отборите, които няма да спечелят, например:
  • Най-атрактивни графики
  • Най-оригинален проблем
  • Най-професионално представяне
  • Най-артистично участие
  • Най-добро използване на музика в научен проект
  • Най-новаторски подход към посочената тема
  • Най-съобразен с околната среда проект
  • Най-иновативно решение на проблема
  • Най-добро използване на основни знания за космоса
 • Всеки състезател Pioneer или двойка Pioneers ще получат един диплом, показващ участието им в конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Всички печеливши проекти ще бъдат изложени изцяло в раздел Hall of Fame на уебсайта на Odysseus ΙΙ. На участниците, които ще преминат на полуфиналите, ще бъде връчен по един медал на победителя и един възпоминателен комплект на конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Участието в конкурса е безплатно и транспортните разходи (самолетни билети, хотелско настаняване, храна и застраховка) за участието на полуфиналите и на Европейския финал ще бъдат покрити от организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ, в разумни граници.
 • Както на регионалните, така и на международния финали финалистите ще участват в редица дейности, свързани с космоса, в събития и пътувания, чиито организация и плащане поемат организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Състезателите Explorers могат да потърсят помощ от един наставник за технически и научен съвет.