It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Съвети за успех

 • Запознайте се с конкурса. Прочетете внимателно общия преглед и отделните компоненти на конкурса.
 • Съсредоточете усилията си, за да отговорите на специфичните критерии за оценка. Научният комитет се състои от професионални учени, изследователи и преподаватели. Те ще оценят всяко участие спрямо специфичните критерии за оценка за този конкурс. Съдържанието, включително научната точност и високи постижения, ще ръководи тяхното решение. Опитайте се да бъдете конкретни и не пишете нещо, чиято точност не сте предварително потвърдили, и най-важното – не пишете нещо, което не разбирате. Опитайте се да бъдете последователни и не „разпростирайте” твърде много своя проект. Целенасочените проекти е много вероятно да бъдат успешни, тъй като са по-задълбочени и ясни. Опитайте се да организирате своя проект така, че да има рационална последователност и структура. Съща така, опитайте се да създадете една атрактивно оформление.
 • Работете по основните неща. Вид на едно участие е често показател за сериозно усилие от страна на студента/ студентите. Нормалните, добре редактирани, четливи участия без правописни грешки са по-конкурентноспособни. Ако вашето участие е един писмено есе, препоръчва се да бъде прегледано и от някой друг освен от неговите автори.
 • Поискайте подкрепата на един Наставник. Обърнете се към уебсайта на Odysseus ΙΙ, за да изберете един Наставник от вашата страна.
 • Планирайте предварително. Направете подробен план на вашия проект, очертавайки основната линия, която ще следвате. Организирайте време си така, че работният график да ви дава възможност за преглед и преразглеждане на вашето участие.
 • Използвайте образеца, предоставен от организаторите, за да подкрепите и документирате вашия проект.
 • Изберете една тема, която е важна за вас. Така ще ви бъде по-лесно за съсредоточите и да посветите време на вашия проект.
 • Развийте един изследователски въпрос, който ще ви помогне да определите на какво ще отговори вашето участие. Запитайте се относно връзката между целта на вашия проект и резултата, който ви интересува. Това като за предмет или хипотеза на вашето участие, изразени като въпрос.
 • Начертайте диаграми или поточни схеми, за да ви помогнат да организирате информацията, която ще съберете за космоса и по специално по вашата тема, и да откриете как да превърнете тази информация в нещо, което има смисъл.
 • Прочете и проучете примерните работи на убесайта на Odysseus ΙΙ и Често задавани въпроси.
 • Задайте всякакви уточняващи въпроси към организаторите, попълвайки съответния формуляр.
 • Организирайте инструментите, материалите и консумативите за конкурса.
 • Намерете полезни уебсайтове на тема космоса и източници със съответен материал за вашия проект, но предпочетете реномирани и надеждни източници (напр., уебсайтове на Европейската космическа агенция [ESA] и на NASA или уебсайтове със суфикс .edu).
 • Посветете много време за събиране на обща и основна информация по вашата тема.
 • Уверете се, че всеки факт, което използвате във вашата аргументация, е потвърдим от сигурни източници преди да го счетете за валиден.
 • Направете проучване в дълбочина. Опитайте се да научите научни понятия и да бъдете колкото се може по-обстойни.
 • Не се обезкуражавайте, ако се сблъскате с проблеми в разработването на вашия проект. Рим не е бил построен за един ден.
 • Забавлявайте се! Насладете се на космическото си приключение!