Изглежда сте деактивирали javascript. Моля, активирайте javascript, за да финкционира сайтът правилно.

Космосът… Вдъхновете се!
Космосът…
Вдъхновете се!

Правила

 • Конкурсът е отворен за ученици от средните училища на възраст от четиринадесет (14) до деветнадесет (19) години. Това се отнася за ученици от средните училища, родени от 1 април 1997 г. до 31 март 2003 г. включително.
 • „Pioneers” работят в отбори от двама (2) или трима (3) членове, ръководени от един учител-ръководител. Учениците в един отбор могат да бъдат от различни училища в същата страна или от различни класове/випуски на същото училище, стига да бъде спазван възрастовият критерий. Всеки отбор може също да има и един наставник, за да ги ръководи технически или научно (Хиперлинк към думата наставник на съответния раздел).
 • Всеки отбор „Pioneers” трябва да има един учител-ръководител, който да ръководи отбора и да подпомогне регистрацията и подаването на проектите, да даде насоки по време на проекта и при пътуването за полуфиналите и финалите.
 • Всеки отбор може да подаде само един проект и всеки състезател може да се състезава само в един отбор.
 • Отборите трябва да изберат едно уникално идентификационно име, което да отразява образователните, научните или социалните цели на конкурса.
 • Всички участници или отбори трябва да подадат един оригинален за космическата наука проект, базиран на темите и предизвикателствата, определени за тяхната възрастова категория.
 • Състезателите в категория „Pioneers” могат да подадат своето участие по електронен път от 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г.
 • Всички подадени участия трябва да бъдат собствена работа на състезателите, създадена специално за този конкурс.
 • Проектите на Pioneers ще бъдат оценявани на три етапа:
  • Национален – от комисия от съдии от собствената страна на участниците, въз основа на онлайн участията. Това ще се проведе между 16 януари 2016 г. и 26 февруари 2016 г. Националните победители ще бъдат обявени на 28 февруари 2016 г. Участия от страни извън ЕС ще възложени от организаторите на някоя от комисиите от съдии в зависимост от езика, избран от участниците.
  • Регионален – от съдии, подбрани от предишния кръг, от всички участващи страни в региона. Оценяването ще се осъществи на полуфиналите, провеждани във всеки регион, където ще се съберат всички национални победите от региона. Отборите, които ще продължат на полуфиналите, ще представят на живо своите участия пред съдиите. Регионалните полуфинали ще се състоят между 30 Април и 30 юни 2017 г. Точните дати по региони ще бъдат обявени на уебсайта на Odysseus ΙΙ.
  • Международен – от комисия от видни космически изследователи, преподаватели и научни личности. Победителите от регионалните полуфинали ще се срещнат в Брюксел или Тулуза, за да представят своите проекти пред съдиите. Международният финал ще се състои между юли 2017 г.
 • По време на оценяването на национално ниво броят на победителите, които ще преминат в следващия етап, ще бъде определен според съответните населения на състезаващите се страни и броя на участията от всеки регион и във всяка тематична категория. Организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ ще обявят колко победители ще продължат на полуфиналите чрез официалния уебсайт. Десетте отбора – победители на регионално ниво ще участват в Международния финал.
 • По време на подбора на най-добрите проекти на европейско ниво отличия се присъждат без оглед на гражданството или пребиваването на финалистите, т.е. не съществуват предварително определени квоти въз основа на населението или процента на участие в конкурса.
 • Съдиите на космическите проекти ще поставят точки за следните критерии:
  • Академични постижения
  • Съответствие със заявената тема
  • Способности за разрешаване на проблеми
  • Оригиналност
  • Социално значение
  • Представяне
  • Технически качества и практически умения
  • Устойчивост и екологично съзнание

Детайлните критерии за оценка и тяхната значимост ще бъдат публикувани на уебсайта на Odysseus ΙΙ преди старта на регистрациите.

 • Всеки отбор ще получи резюме от оценката на съдиите за своя проект по време на оценяването. Последващи искания за по-нататъшни оценки няма да бъдат зачетени.
 • Съдиите също така ще разпространяват на всеки етап редица специални справки до отборите, които няма да спечелят, например:
  • Най-атрактивни графики
  • Най-оригинален проблем
  • Най-професионално представяне
  • Най-артистично участие
  • Най-добро използване на музика в научен проект
  • Най-новаторски подход към посочената тема
  • Най-съобразен с околната среда проект
  • Най-иновативно решение на проблема
  • Най-добро използване на основни знания за космоса
 • Всеки отбор Pioneers ще получи диплом, показващ участието му в конкурса Odysseus ΙΙ, както и учителите-ръководители на всеки отбор.
 • Всички печеливши проекти ще бъдат представени изцяло в полето Hall of Fame на уебсайта на Odysseus ΙΙ и на членовете на отборите ще бъде връчен медал на победителя.
 • Участието в конкурса е безплатно и пътните разходи (самолетни и жп билети, квартирни, хранения и застраховка) за участието в регионалните и Европейските финали ще бъдат покрити от организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ, в разумни граници. Платените пътувания до регионалните и международните финали покриват един учител-ръководител и най-много трима състезатели.
 • Както на регионалните, така и на международния финал финалистите ще участват в ред дейности във връзка с космоса, в събития и пътувания, организирани и платени от организаторите на конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Отговорност на учителя-ръководител на отбора е да предостави пълни и точни данни за всеки член на отбора чрез формуляра за регистрация на уебсайта на конкурса Odysseus ΙΙ.
 • Всеки участник на възраст под осемнадесет (18) години трябва да предостави един подписан формуляр за родителско съгласие, за да участва в конкурса.
 • Формуляр за родителско съгласие за пътуването и участието на регионалния и Европейския финали трябва да бъде предоставен за всеки състезател на възраст под осемнадесет (18) години, участващ на финалите.
 • Отговорност на учителя-ръководител на отбора е да предостави на организаторите подписани формуляри за родителско съгласие за всички участници в отбора.
 • Всеки учител-ръководител може да води до четири (4) отбора в конкурса.