It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Съвети за успех

 • Запознайте се с конкурса. Прочете внимателно общия преглед и отделните компоненти на конкурса.
 • Съсредоточете усилията си, за да отговорите на специфичните критерии за оценка. Научният комитет се състои от професионални учени, изследователи и преподаватели. Те оценяват всяко участие спрямо специфичните критерии за оценка за този конкурс. Съдържанието, включително научната точност и високи постижения, ще ръководи техните решения. Опитайте се да бъдете конкретни и не пишете нещо, чиято точност не сте предварително потвърдили, и най-важното – не пишете нещо, което не разбирате. Опитайте се да бъдете последователни и не „разпростирайте” твърде много своя проект. Целенасочените проекти е много вероятно да бъдат успешни, тъй като са по-задълбочени и ясни. Опитайте се да организирате своя проект така, че да има рационална последователност и структура. Също така, опитайте се да създадете атрактивно оформление.
 • Работа по основните неща. Външният вид на едно участие е често показател за сериозно усилие от страна на студента. Нормалните, добре редактирани, четливи участия без правописни грешки са по-конкурентноспособни. Ако участието ви е едно есе, препоръчва се да бъде прегледано и от някой друг освен от нейните създатели.
 • Планирайте предварително. Направете подробен план на вашия проект, очертавайки вашия основен начин на действие. Организирайте времето си така, че работният ви график да ви дава възможност за преглед и преразглеждане на вашето участие.
 • Намерете един учител-ръководител. Един учител-ръководител без предразсъдъци може да бъде много ценен при оценка на конструкцията на вашето участие преди да започнете да развивате вашия проект, при прегледа на вашите експерименти, текстове, видео, прототипи и т.н., и да бъде човекът, към който ще се обръщате за въпроси и съвети. Вашият учител-ръководител може да бъде вашият научен преподавател или учител от едно друго училище или местен университет с опит по вашата тема или изследователски методи. Помнете, обаче, че реалната работа по проекта, включително планът на проекта и анализ на данните, трябва да бъде ваша собствена работа. В случай че не владеете свободно английски и бихте искали да подадете или да преведете вашето участие на английски или/и бихте имали нужда от помощ, за да използвате книги и други източници на английски език, бихте могли също да помолите един учител по английски език да помогне на вашия отбор. В зависимост от характера на вашия проект, освен учители по природни науки бихте могли да включите и учители по технологии, изкуства и други учители, които смятате, че биха могли да ви помогнат да развиете един успешен проект работа.
 • Направете един отбор. Конкурсът Odysseus ΙΙ е предназначен за отбори от 2 или 3 човека. Намерете други членове, за да образувате един добър отбор, и разпределете отговорностите между всички съотборници.
 • Поискайте подкрепата на един Наставник. Обърнете се към уебсайта на Odysseus ΙΙ, за да изберете един Наставник от вашата страна.
 • Разменете идеи за потенциални предмети на интерес с вашите съотборници, учители или роднини и запишете някои предмети, за да установите теми, които представляват интерес за вашия отбор.
 • Използвайте образеца, предоставен от организаторите, за да подкрепите и документирате вашия проект.
 • Изберете една тема, която е важна за вас. Така ще ви бъде по-лесно да се съсредоточите и да посветите време на вашия проект.
 • Развийте един изследователски въпрос, който ще ви помогне да определите на какво ще отговори вашето участие. Запитайте се относно връзката между целта на вашия проект и резултата, който ви интересува. Мислете за това като за предмет или хипотеза на вашето участие, изразени като въпрос.
 • Начертайте диаграми или поточни схеми, за да организирате информацията, която ще съберете за космоса и по-специално по вашата тема и да помогнете да се научите как да превърнете тази информация в нещо смислено.
 • Задайте всякакви уточняващи въпроси към организаторите, попълвайки съответния формуляр за контакт.
 • Организирайте инструментите, материалите и консумативите за конкурса.
 • Намерете полезни уебсайтове на тема космоса и източници със съответен материал за вашия проект, но предпочетете реномирани и надеждни източници (напр., уебсайтовете на Европейската космическа агенция [ESA] и на NASA или уебсайтове със суфикс .edu). Проверете уебстраницата ИЗТОЧНИЦИ на Odysseus ΙΙ.
 • Посветете много време за събиране на обща информация по вашата тема.
 • Уверете се, че всеки факт, който използвате във вашата аргументация, е потвърдим от сигурни източници преди да го счетете за валиден.
 • Направете проучване в дълбочина. Опитайте се да научите научни понятия и да бъдете колкото се може по-обстойни.
 • Не се обезкуражавайте, ако се сблъскате с проблеми при разработването на вашия проект.
 • Забавлявайте се! Насладете се на космическото си приключение!