It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Оценяване и подбор

В категорията Skywalker всички участия ще бъдат оценявани чрез онлайн гласуване сред самите състезатели. Всички състезатели ще имат възможност да гласуват за любимото си изображение, но няма да могат да гласуват за собственото си изображение. По един победител и двама подгласници ще бъдат излъчени във всяка страна, в двете възрастови групи: от 7 до 10 години (Junior Skywalkers) и от 11 до 13 години (Senior Skywalkers). За финалния кръг изображенията на националните победители и подгласници ще бъдат отново оценени чрез онлайн гласуване сред състезатели. Най-популярните изображения във всяка група ще спечелят Големите награди в категорията Skywalkers.