It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Правила

 • Конкурсът е отворен за ученици на възраст от седем (7) до тринадесет (13) години. Тоест, отнася се за ученици, които са родени от 1 април 2003 г. до 31 март 2010 г. включително.
 • Skywalkers подават изображения, които са създали лично. Понятието „изображение” може да бъде приложено за изображения, което бива произвеждано с всякакво средство – или ръчно (чертеж, рисунка, мозайка и т.н.), или по електронен път (фотографии, изображения, направени с компютърни програми за дизайн, и т.н.).
 • Изображенията, които няма да бъдат създадени по електронен път, ще трябва да бъдат сканирани и да бъдат качени в един от одобрените формати.
 • Skywalkers не се състезават в групи, но за тяхната регистрация и подаването трябва да им бъде помогнато от един възрастен (учител, роднина или младежки ръководител).
 • Всеки състезател Skywalker може да подаде само едно изображение за участие в конкурса.
 • Всички състезатели трябва да подадат едно оригинално изображение за космическата наука въз основа на темите и предизвикателствата, определени за тяхната възрастова категория.
 • Състезателите могат да подадат по електронен път своето участие от 1 септември 2016 г. до 31 март 2017 г.
 • Всички подадени участия трябва да бъдат собствена разработка на самите участници, създадена специално за този конкурс.
 • В категорията Skywalkers всички участия ще бъдат оценявани с онлайн гласуване от самите състезатели. Един победител и двама подгласници ще бъдат излъчени от всяка участваща страна от ЕС и всеки блок от страни извън ЕС, във всяка една от двете възрастови групи: от седем (7) до десет (10) години (Junior Skywalkers) и от единадесет (11) до тринадесет (13) години (Senior Skywalkers). Разпределението по възрастови групи ще бъде определено от възрастта на всеки един състезател Skywalker в последния ден за подаване (31 март 2017 г.). Категорията Junior Skywalkers се отнася за ученици, родени от 1 април 2006 г. до 31 март 2010 г. включително. Категорията Senior Skywalkers се отнася за ученици, родени от 1 април 2003 г. до 31 март 2006 г. включително.
 • Преди онлайн гласуването от участниците Skywalkers за изображения в тяхната възрастова група, най-добрите изображения във всяка възрастова група във всяка страна ще бъдат селектирани от съдиите на конкурса, за да бъдат подложени на гласуване от състезателите. Това се прави, за да бъде осигурен един управляем брой изображения, които ще бъдат представени на Skywalkers за гласуване.
 • Състезателите Skywalkers ще гласуват само за изображения в тяхната собствена страна и възрастова група.
 • Изображения от участници Skywalkers, подадени от страни извън ЕС, ще сформират един цялостен блок в рамките на техния определен регион и при подбора и гласуването ще бъдат третирани като участници от една единна страна.
 • Резултатите от конкурса Skywalkers за изображение за национални победители ще бъдат обявени на юни 2017 г.
 • Онлайн гласуването сред националните победителите ще започне след обявяването на финалистите и ще продължи до юли 2017 г. Двамата победители от категорията Skywalkers ще бъдат обявени на церемонията по награждаването от конкурса Odysseus II на юли 2017 г.
 • Участниците Skywalkers в конкурса за изображение няма да участват в регионалните полуфинали, нито ще пътуват на Европейския финал в Брюксел или Тулуза, но националните победителите ще бъдат обявени и техните изображения ще бъдат показани на финала в Брюксел.
 • За да участва в конкурса всеки участник трябва да представи подписан формуляр за родителско съгласие.
 • Всеки участник Skywalkers трябва да има един възрастен (учител, роднина или младежки ръководител), за да му помогне.
 • Всеки възрастен (учител, родител или настойник) може да подаде до петдесет (50) изображения от петдесет (50) различни състезатели Skywalkers, стига родителско съгласие да бъде предоставяно за всеки един.