It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Инструкции

Канят се ученици, родени от 1 април 2003 г. да 31 март 2010 г. включително, лично да създадат едно „изображение”, което да е свързано с една от следните теми:

01

Слънчева система и космическа наука

(напр., Как изглежда Земята от повърхността на Луната и повърхността на Венера)

02

Европа в космоса

(напр., Разходка с комета)

03

Човешки същества на Марс

(напр., Сателитът „Phobos” се разбива на Марс)

04

Астробиология – Търсенето на живот във Вселената

(напр., Направете скицана една цивилизация, която е развила един много висок технологичен стандарт)

* Този списък не е изчерпателен и всяко друго развитие на идеи в рамките на избраните теми може да бъде визуализирано въз основа на въображението на учениците.

Понятието „изображение” може да се отнася до изображение, което бива произвеждано с всякакво средство – или ръчно (чертеж, рисунка, мозайка и т.н.), или по електронен път (фотографии, изображения, направени с компютърни програми за дизайн, и т.н.). Изображенията, които няма да бъдат създадени по електронен път, ще трябва да бъдат сканирани и да бъдат качени в един от одобрените формати.

Участието на Skywalkers трябва да бъде подадено онлайн от един възрастен (от техния учител, роднина или младежки ръководител) на уебсайта на „Odysseus II”.