Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Explorers

Soutěž Odysseus pro kategorii Explorers dává vysokoškolským studentům ze zemí EU a celého světa možnost ukázat svou kreativitu a své akademické schopnosti zvládnutím širokého spektra vědeckých a technologických výzev.

Připraveni přijmout výzvu?...
Přidej se k Explorers!
Pravidla
 • Soutěž je otevřená vysokoškolským studentům od sedmnácti (17) do dvaceti dvou (22) let. To zahrnuje studenty narozené mezi 1. dubnem 1994 a 31. březnem 2000 (včetně).
 • Explorers musí studovat na univerzitě v akademickém roce 2016-2017
 • Explorers soutěží jako jednotlivci nebo ve dvojicích a mohou si vybrat mentora pro vědecké a technické otázky svého projektu.
 • Všichni soutěžící musí odevzdat originální projekt týkající se vesmíru na jedno z témat specifikovaných pro kategorii Explorers.
 • Soutěžící v kategorii Explorers mohou elektronicky odevzdat svůj příspěvek mezi 1. zářím 2016 a 31. březnem 2017.
 • Všechny příspěvky musí být vlastní prací soutěžících a musí být vytvořené speciálně pro tuto soutěž.
 • ‘Explorer’ projekty budou hodnoceny ve třech stupních:
  • V národním kole porotou ze země soutěžících, která bude hodnotit soutěžní příspěvky odeslané přes internet. To bude probíhat v dubnu 2017. Příspěvky ze zemí mimo EU budou přiřazeny organizátory soutěže k jedné z porot podle zvoleného jazyka soutěžících.
  • V regionálním semifinále několika vybranými porotci projektů, které získaly alespoň 10 z 20ti bodů z předchozího kola z každé země daného regionu. Semifinále se budou účastnit národní vítězové z daného regionu. Týmy, které postoupí do semifinále, budou prezentovat své projekty živě před porotou. Regionální semifinále se budou konat mezi 20. dubnem a 30. červnem 2017. Přesná data pro konkrétní region budou vyhlášena na internetové stránce soutěže Odysseus.
  • V mezinárodním kole porotou složenou z předních osobností z oblastí vesmírného výzkumu, vzdělávání a vědy. Vítězové regionálních semifinálí postoupí do celoevropského finále v Toulouse, kde budou prezentovat své projekty porotě. Celoevropské finále proběhne v červenci 2017.
 • Počet postupujících z národního kola bude určen na základě relativního počtu obyvatel soutěžících států a počtu příspěvků v každé tematické kategorii. Organizátoři soutěže Odysseus vyhlásí všechny vítěze na národní a regionální úrovni prostřednictvím internetových stránek soutěže.
 • Během výběru nejlepších projektů na evropské úrovni se nepřihlíží k občanství nebo bydlišti finalistů. Tzn., nejsou dány kvóty na základě počtu obyvatel států nebo poměrů přihlášených soutěžících.
 • Porotci soutěžních projektů budou udělovat body dle následujících kritérií (přesná procenta přiřazená ke každému kritériu budou vyhlášena na webových stránkách před zahájením registrací):
  • Akademická dokonalost (přesnost, náročnost)
  • Relevance k danému tématu
  • Schopnost řešení problémů
  • Originalita
  • Společenský přínos
  • Prezentace
  • Technická hodnota a praktické dovednosti
  • Zohlednění udržitelnosti a ovlivnění životního prostředí
 • Každý tým dostane shrnutí hodnocení poroty svého projektu v době hodnocení. Pozdějším žádostem o další hodnocení nebude vyhověno.
 • Porota taktéž vyhlásí několik zvláštních ohodnoceníi pro nepostupující týmy z každého kola, např.:
  • Nejlepší grafika
  • Nejoriginálnější problém
  • Nejprofesionálnější prezentace
  • Umělecky nejlépe zpracovaný příspěvek
  • Nejlepší využití hudby ve vědeckém projektu
  • Nejvíce inovativní přístup k tématu
  • Nejvíce ekologicky relevantní projekt
  • Nejvíce inovativní řešení problému
  • Nejlepší využití poznatků o vesmíru
 • Každý tým nebo jednotlivec kategorie „Explorers“ dostane diplom potvrzující účast v soutěži Odysseus.
 • Všechny vítězné projekty budou vystaveny v Síni slávy na internetových stránkách soutěže Odysseus a všichni účastníci, kteří postoupí do semifinále, dostanou medaile vítězů a dárkové předměty soutěže Odysseus.
 • Účast v soutěži je zdarma a cestovní náklady (jízdenky na vlak či letenky, ubytování, strava a pojištění) na účast v regionálním semifinále a celoevropském finále budou hrazeny organizátory soutěže Odysseus do smysluplné výše.
 • Jak na regionálním semifinále, tak na celoevropském finále se soutěžící budou účastnit řady dalších aktivit spojených s vesmírem. Ty budou organizovány a hrazeny organizátory soutěže Odysseus.
 • Soutěžící v kategorii „Explorers“ mohou požádat pomoc od mentora v technických či vědeckých záležitostech.
Kalendář
 • Počátek registrací
  1. září 2016
 • Termín odeslání příspěvků
  31. března 2017
 • Regionální semifinále
  30. dubna 2017 – 30. června 2017
 • Celoevropské finále a předávání cen
  červenec 2017
Instrukce

01

První krok

Zaregistruj se do soutěže Odysseus vyplněním registračního formuláře a přijmi podmínky soutěže!

02

Druhý krok

Druhým krokem pro soutěžící je vybrání tématu projektu.
Zastřešující téma projektů je využití vesmíru a soutěžní příspěvky se mohou zaměřit na mise jako Galileo, Copernicus, Rosetta a Gaia, které jsou podporovány EU, ESA a evropským kosmickým průmyslem, a které razí cestu službám velice důležitým pro moderní život, nebo otevírají dveře novým poznatkům o vesmíru. Vysokoškolští studenti bakalářského studia všech zaměření mohou soutěžit v kategorii Explorers, a proto soutěžní příspěvky na vypsaná témata mohou zahrnovat příspěvky nejenom studentů inženýrství a přírodních věd, ale i studentů sociálních a humanitních věd.
V tomto rámci studenti mohou vybírat z následujících témat:

Galileo: každodenní prospěch z kosmických technologií

Galileo je systém příbuzný GPS pocházející z Evropy. Vytváří pracovní místa a má i jiné výhody, mimo jiné například umožní větší nezávislost Evropy. Jak ovlivní náš život? Jak vesmírné programy mění naše životy a jaký prospěch z nich máme nyní?

 • Optimalizace dopravy
 • Reakce na krizové situace
 • Pomoc regionům v přístupu k informačnímu servisu
 • Navyšování efektivity práce v zemědělství a rybářství
 • Ochrana životního prostředí a řešení klimatických změn
 • Zvyšování národní bezpečnosti
 • Zlepšení zdraví občanů
 • Pozorování Země
 • Lepší a rychlejší komunikace

Copernicus: Pozorování Země

V 16. století Mikuláš Koperník pozoroval oblohu. Nyní projekt ESA Copernicus pozoruje opačně, neboť se dívá z oblohy na Zemi. Jak můžeme pozorovat Zemi? Jak můžeme využít data z pozorování Země?

 • Ochrana životního prostředí a řešení klimatických změn
 • Reakce na krizové situace
 • Navyšování efektivity práce v zemědělství a rybářství
 • Zvyšování národní bezpečnosti
 • Světelné znečištění pozorované z vesmíru a ze Země

Mise Rosetta: Průzkum vesmíru

První krůček na Měsíci byl obrovským skokem pro lidstvo. Dalším skokem v průzkumu vesmíru bylo přistání modulu Philae na kometě. Jaký bude další veliký skok v průzkumu vesmíru? Co můžeme najít v našem vesmíru a jak to můžeme prozkoumávat dále?

 • Raketové systémy – koncept nejvýznamnějších a nejslibnějších systémů pro budoucnost
 • Evropa přistála na kometě a Titanu, jaké jsou přínosy pro vědu?
 • Průzkum asteroidů – koncept využití jejich přírodních zdrojů
 • Průzkum terestriálních planet – co se z něj můžeme naučit o Zemi?
 • Lety do vesmíru s lidskou posádkou – tvůj osobní pohled na jejich perspektivu v budoucích misích
 • Koncept stálého a soběstačného měsíčního města

Mise Gaia: Pozorování hvězd

Během pěti let pozorování bude Gaia sledovat vesmír. Co tam objeví a jak jí můžeme pomoct?

 • Jak může mise Gaia změnit vnímání naší galaxie v blízkosti Slunce a naší domovské planety.
 • Hledání druhé Země – evropská snaha ve výzkumu exoplanet
 • Zpracuj argumenty pro hledání mimozemských civilizací a navrhni, proč by měly mít instituce zájem o takový výzkum (ve formě eseje).
 • Velké teleskopy ve vesmíru – proč je vesmír dobrým místem pro pozorování vesmíru?
 • Pozoruj objekty ze seznamu objevených sondou Gaia.
 • Diskutuj o tom, co je život, na základě rozmanitosti forem, které může mít.

Více obecně: Vytvořte spojitost mezi terénními měřeními a družicovými daty

 • Meteorologická data
 • Data v zemědělství (vlhkost půdy, rozvoj vegetace, sanitární status vegetace, …)
 • Zpracování map pro ochranu lidí před moskyty
 • Zpracování map pro chřipkové epidemie a jiné choroby a spojitost s meteorologickými daty
 • Zpracování místních dat o vodních hladinách, půdě atd
 • Pozorování oblohy: meteority, mraky, bouřky, …

Tento seznam není závazný a jakékoliv jiné rozšíření těchto nápadů v rámci vybraných témat může být zpracováno na základě představivosti studentů.

Soutěžící si vyberou typ projektu, na kterém chtějí pracovat. Výstupem jejich práce  může být experiment, video, model, prezentace nebo cokoliv jiného (viz Omezení[1]).

Zkontroluj šablonu pro odevzdání, která je poskytována organizátory. Není povinná, ale doporučená a naleznete ji zde.

1 Elektronické soubory nahrané jako dokumentace ke každému projektu mohou zahrnovat: ilustrované eseje, PowerPoint prezentace, plakáty, odkazy na videa, odkazy na projektové webové stránky a audio soubory.

Povolené formáty jsou:

 • Dokumenty: .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx
 • Obrázky: .png, .jpg .bmp, .gif
 • Videa:  Všechna videa je třeba nahrát na YouTube nebo Vimeo a poskytnout odkaz
 • Audio formáty: .mp3
 • Kompresní formáty: .tar .gz .zip .7z

Maximální limit pro celkovou velikost nezkomprimovaných souborů pro každý soutěžní příspěvek je 20 MB

Materiálové náklady na projekt nesmí být vyšší než 300 €.

03

Třetí krok

Soutěžící provedou výzkum na vybrané téma projektu (rešerše v knihovnách a online, pozorování a experiment, interview, atd.) aby ukázali, v čem je jejich projekt inovativní a relevantní k tématu, který si vybrali a navrhnou řešení či cíl své práce. Měli by se svým vedoucím, případně také se svým mentorem, konzultovat realizovatelnost a vědeckou smysluplnost svého nápadu.
Soutěžící musí vytvořit svůj projekt v souladu s požadavky soutěže a musí se vyhnout plagiátorství uvedením potřebných odkazů a referencí na použité materiály ve svém projektu.

04

Čtvrtý krok

Závěrečným krokem je odeslání projektu prostřednictvím webové stránky soutěže Odysseus. Účastníci mohou vytvořit a odeslat svůj projekt v kterémkoliv z dvaceti čtyř (24) oficiálních jazyků EU.

Ceny Zapoj se do kosmické výzvy & vyhraj úžasné ceny!

Hlavní cena

Cesta na Evropský kosmodrom ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe (letenky, ubytování v hotelu, strava, pojištění, účast na programu návštěv a prohlídky kosmodromu a dalších atrakcí pro členy týmu)

“European Youth Space Ambassador” diplom.

Dodatečná cena

Stáž v ESA či jiné evropské aerospace firmě*.  Stáže mohou být od tří do šesti měsíců, student získá letenky, ubytování, zdravotní pojištění a měsíční stipendium pokrývající jeho životní náklady.

*     Vybraní účastníci musí splňovat kritéria přijímající organizace pro stážisty, aby tuto cenu mohli získat.

Ceny pro finalisty

Kvalitní počítačem řiditelný dalekohled pro každého studenta týmu účastnícího se finále – výherců regionálního semifinále.

Cesta na celoevropské finále (letenky, ubytování v hotelu, strava, pojištění a účast na programu pro členy týmu).

 

Národní výherci pozvaní na semifinále

Cesta na regionální semifinále (letenky a/nebo jízdenky, ubytování v hotelu, strava, pojištění a účast na programu pro členy týmu).

Medajle výherce

Všichni zúčastnění získají certifikát o účasti v soutěži Odysseus II.

Peněžní ekvivalent nemůže být zaměněn za tyto ceny.

Posouzení a hodnotící kritéria

Odevzdané projekty budou hodnoceny nejprve na národní úrovni. Toto proběhne po uzavření přijímání projektů, v dubnu 2017. Pokud budou projekty vybrány k postupu do regionálního semifinále, soutěžící budou pozváni, aby se zúčastnily regionálního semifinále se všemi ostatními národními vítězi jejich regionu. Na semifinále budou národní vítězové prezentovat své projekty porotě. Regionální semifinále se budou konat mezi 30. dubnem a 30. červnem 2017. Vítězové regionálních semifinálí se zúčastní ve francouzském Toulouse celoevropského finále, kde budou prezentovat své projekty mezinárodní porotě. Toto celoevropské finále se bude konat v červenci 2017.

Projektům budou uděleny body na základě následujících kritérií:

 • Akademická dokonalost (váha 20%)

Přihláška do soutěže je po akademické stránce dokonalá, pokud poskytuje dobře zdokumentované důvody s využitím vědeckých metod, které jsou dohledatelné a ověřitelné z důvěryhodných zdrojů. Obsahuje tedy citace na původní vědecké zdroje, pro kritickou diskuzi využívá vědecké a vzdělávací zdroje a příklady ukazujíc, že soutěžící získali znalosti relevantního kontextu jejich projektu a hlubší porozumění základních konceptů a obecné problematiky.

 • Relevance k danému tématu (váha 10%)

Toto kritérium zohledňuje rozsah, ve kterém je předkládaný projekt relevantní ke zvolené tematické kategorii a jejímu rozsahu. Relevantní teoretická část a literatura musí být též adekvátně využita.

 • Schopnost řešení problémů (váha 15%)

Toto kritérium zohledňuje přístup soutěžících a jejich dokumentovaný myšlenkový proces v přístupu k tematice jejich projektu, při popisování problematiky, určování, které údaje a informace je nutno získat, plánování a hledání řešení či možných alternativ a vyhodnocení zvolených řešení.

 • Originalita (váha 20%)

Hlavním kritériem zohledňujícím originalitu příspěvku je to, zda je projekt unikátním produktem týmové práce a vlastních nápadů, přinášející nové poznatky, či nekonvenční nápady. I pokud bude příspěvek postaven na původní práci někoho jiného, může být stále považován za originální, pokud tým vytvoří nový nápad či nově problematiku prezentuje, použije nový přístup či metodu či navrhne inovativní využití nápadu v praxi.

 • Společenský přínos (váha 10%)

Bude zohledněno jak a do jaké míry příspěvek navrhuje nápady k řešením, které mají dlouhodobý přímý či nepřímý společenský užitek či nakolik návrh může napomoci k řešení současných výzev naší společnosti (např. změna klimatu, tenčící se zásoby energií, vody a potravin).

 • Prezentace (váha 10%)

Toto kritérium zohledňuje celkovou strukturu a formát projektu a jeho cílů, zda metodologie a výsledky jsou jasně prezentovány. Také zohlední, zda jsou logicky spávně organizovány a správně napojeny jednotlivé myšlenky, srozumitelně uspořádány vhodné podpůrné materiály a audiovizuální dokumentace (fotografie, náčrtky, stránky prezentace, audio, videa atd.)

 • Technická hodnota a praktické dovednosti (váha 10%)

Příspěvek ukáže technickou užitečnost, když načrtne jednoznačný koncept či teorii, podloženou literaturou, informujíc o designu a klíčových neznámých projektu. Porota také zhodnotí praktické schopnosti, včetně učenlivosti, preciznosti, komunikačních schopností a vhodného zaznamenání do přehledných tabulek. Také využití nástrojů či schopností něco postavit, elektrotechnicky pájet či vytvořit ze dřeva.

 • Zohlednění udržitelnosti a ovlivnění životního prostředí (váha 5%)

Toto kritérium posuzuje, jak bylo zohledněno možné ovlivnění životního prostředí či diskuze udržitelnosti projektu např. využitím ekologicky šetrných materiálů či metod realizace či prezentace projektu.

Porotou bude též uděleno v každém kole několik zvláštních ocenění nepostupujícím projektům, například za: nejlepší grafiku, nejoriginálnější problém, nejprofesionálnější prezentaci, umělecky nejlépe zpracovanou prezentaci, nejlepší využití hudby v prezentaci vědeckého projektu nebo nejvíce ekologicky uvědomělý projekt.

Každému týmu soutěžících bude poskytnuto shrnutí hodnocení poroty jejich projektu vzápětí po vyhodnocení.

Tipy pro úspěch
 • Snaž se dokonale porozumět zadání soutěže. Přečti si pozorně přehled soutěže a všechny její součásti.
 • Zaměř svou snahu na naplnění specifických hodnotících kritérií. Vědecký výbor se skládá z profesionálních vědců, výzkumných pracovníků a pedagogů. Ti hodnotí každou část právě z pohledu specifických hodnotících kritérií této soutěže. Obsah, včetně vědecké přesnosti, bude mít vliv na jejich rozhodování.
 • Buď přesný a nepiš něco, co sis před tím neověřil, a hlavně nepiš něco, čemu nerozumíš. Pokus se udržovat konzistenci textu a zbytečně projekt nenatahuj. Konkrétně zaměřené projekty budou spíše úspěšnější, protože jsou důkladné a explicitní. Pokus se projekt napsat tak, že bude mít logickou návaznost a strukturu. Také zkus vytvořit atraktivní úpravu.
 • Pracuj na základech. Vzhled projektu je vždy ukazatelem snahy studenta. Elegantní, dobře upravený, čitelné záznamy bez pravopisných chyb, vždy vytvoří lepší dojem. Doporučuje se, aby záverečnou korekturu provedl někdo, kdo na projektu nepracoval.
 • Vyhledej podporu Mentora. Koukni se na stránky soutěže Odysseus a vyber si Mentora z tvojí země.
 • Plánuj dopředu. Udělej si plán projektu, urči si hlavní postup. Rozvrhni si projekt tak, abys měl v plánu čas na zkontrolování a procházení již hotové práce.
 • Použij šablony poskytnuté pořadateli na dokumentaci projektu.
 • Vyber si téma, které pro tebe něco znamená. Usnadní ti to se soustředit na projekt a věnovat mu čas.
 • Rozpracuj výzkumné otázky projektu, které ti pomůžou definovat, na co tvůj projekt odpoví. Zeptej se sám sebe na vztah mezi zaměřením tvého projektu a výsledkem, kterého chceš dosáhnout.
 • Kresli si vývojové diagramy k lepší organizaci informací, které bys nasbíral na vesmírné téma a zvláště na téma tvého projektu, pomůžou ti přijít na to, jak použít tyto informace na něco smysluplného v projektu.
 • Přečti si a nastuduj demo projekty na stránkách Odysseus a Nejčastější otázky.
 • Zeptej se na jakoukoli doplňující otázku organizátorů vyplněním příslušného kontaktního formuláře.
 • Zorganizuj si pomůcky, materiály a zásoby pro soutěž.
 • Najdi si pomocnou stránku o vesmíru a zdroje relevantních materiálu pro tvůj projekt, ale drž se seriózních a důvěryhodných zdrojů (např. stránky ESA nebo NASA a stránky s příponou .edu)
 • Věnuj hodně času orientaci v podkladových informacích k tvému tématu.
 • Ujisti se, že všechny fakta, která používáš jako argument, jsou prokazatelná z důvěryhodných zdrojů, před tím než uvážíš, že jsou platná.
 • Se svým výzkumem jdi do hloubky. Zkus se naučit vědecký koncept a být detailní, jak jen to je možné.
 • Nenech se odradit, pokud narazíš na nějaké problémy při tvoření projektu. Řím také nebyl vybudován za den.
 • Bav se! Užij si cestu k vesmírnému dobrodružství!
Nejčastější otázky

Co je Odysseus II?

Odysseus II je celoevropský projekt, financovaný Evropskou komisí. Jeho hlavní cíl je organizace soutěže pro mladé zájemce ve věku od 7 do 22 let, na téma objevování vesmíru a vesmírné vědy. Soutěže se můžou zúčastniti žáci a studenti ze zemí, které nejsou v EU.

Chci se registrovat do soutěže – jak to udělám?

Můžeš se registrovat zadáním tvého e-mailu, hesla, vybráním kategorie (Explorers) a souhlasem s pravidly soutěže Odysseus. Pak bys měl potvrdit tvůj účet kliknutím na odkaz, který ti přijde v automaticky odeslaném e-mailu. Dále by ses měl přihlásit na svůj účet a vyplnit údaje do registračního formuláře (a v případě, že nepracuješ sám, také údaje tvého spolupracovníka).

Jak starý musím být, abych se mohl zúčastnit soutěže Odysseus?

Soutěžícím by mělo být od 17 do 22 let (t.j. narození mezi 1.dubnem 1994 a 31.březnem 2000) a musí být vysokoškolskými studenty zapsanými na akademický rok 2016/2017.

V jakém jazyce mám odeslat můj projekt?

Svůj projekt můžeš zpracovat v následujících jazycích: Bulharština, Čeština, Chorvatština, Dánština, Holandština, Angličtina, Estonština, Finština, Francouzština, Němčina, Řečtina, Maďarština, Irština, Italština, Lotyština,Litevština, Maltština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španělština a Švédština. Účastníci ze zemí, které nejsou v EU, by měli odeslat svůj projekt v jakémkoli výše uvedeném jazyce.

Pokud se projekt dostane do celoevropského finále, účastníci musí celý projekt přeložit do angličtiny, jestliže ho již v angličtině původně nenapsali.

Máte nějaké informace o tom, jak vytvořit projekt?

Můžeš si vymyslet jakékoli své téma v rámci tématu celé soutěže (více informací v Instrukcích na stránce Explorers). Také je pouze na tobě, jakou vybereš formu a vzhled projektu (text, power-pointová prezentace, video, model, multimédia, experimenty atd.), ale radíme ti zpracovat projektový list podle poskytnuté šablony, popisující myšlenky skryté v pozadí tvého projektu. Můžeš předložit tolik materiálů, kolik jen uznáš za vhodné.

Jak odevzdám projekt?

Nahraj svůj projekt, spolu s jeho shrnutím (ve stanovené formě), přihlášením se do Nahraj svůj příspěvek a pokračuj dále podle instrukcí.

Můžu odevzdat víc než jeden projekt?

Ne. Každý účastník může odevzdat pouze jeden projekt do soutěže Odysseus.

Co mám dělat, když zapomenu své heslo k přihlášení do programu Odysseus?

Na stránce s přihlášením je odkaz Zapomněl jsem heslo. Klikni na tento odkaz a na tvůj e-mail přijde nové heslo.

Kdy mám odevzdat projekt?

Projekt musíš odevzdat od 1.září 2016 do 31.března 2017. Organizátoři Odysseus doporučují, abys odevzdal projekt hned po jeho dokončení a nečekal až do data uzávěrky.

Můžete mi pomoct nahrát můj projekt do Odysseus programu?

Ano. Postupuj podle instrukcí v odkazu Nahraj svůj projekt. Pokud bys měl nějaké otázky nebo potřeboval pomoc s nahráváním, prosím vyplň odpovídající kontaktní formulář a organizátoři ti pomůžou zajistit, aby se tvůj projekt úspěšně nahrál.

Dostanu nějaké zpětné hodnocení od hodnotitelů?

Všichni účastníci obdrží shrnutí hodnocení porotců jejich projektů.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

Pro detailní popis hodnotících kritérii prosím přejdi na sekci Posouzení a hodnotící kritéria na stránkách Explorers.

Kolik účastníků se dostane do regionálního semifinále a celoevropského finále?

Počet účastníků postupující do dalšího kola soutěže bude určen relativní populací účastnících se zemí a počtem přihlášených projektů z každého regionu a každé kategorie. Organizátoři soutěže Odysseus oznámí na stránkách soutěže kolik soutěžících z každé země se zúčastní semifinále. Deset vítězných projektů z regionálních semifinále postoupí do celoevropského finále.

Můžu vidět ostatní projekty přihlášené do soutěže Odysseus?

Ano, všechny projekty budou k nahlédnutí na stránkách Odysseus po uzávěrce přijímání projektů.

Kdy se dozvím, jestli jsem postoupil do regionálního semifinále?

Vítězové budou vyhlášeni po 20. dubnu 2017.

Jak zjistím, jestli jsem vyhrál regionální semifinále?

Vítěz v každém regionálním semifinále bude vyhlášen na konci akce, po skončení porady poroty. Regionální vítězové budou také vyhlášeni na stránkách soutěže Odysseus 30. dubna 2016.

Jaké jsou ceny?

Pro kompletní přehled cen prosím navštiv stránku Ceny.