Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Vesmír ... NECHTE SE INSPIROVAT!
Vesmír ...
NECHTE SE INSPIROVAT!

Instrukce

01

První krok

Zaregistruj se do soutěže Odysseus vyplněním registračního formuláře a přijmi podmínky soutěže!

02

Druhý krok

Druhým krokem pro soutěžící je vybrání tématu projektu.
Zastřešující téma projektů je využití vesmíru a soutěžní příspěvky se mohou zaměřit na mise jako Galileo, Copernicus, Rosetta a Gaia, které jsou podporovány EU, ESA a evropským kosmickým průmyslem, a které razí cestu službám velice důležitým pro moderní život, nebo otevírají dveře novým poznatkům o vesmíru. Vysokoškolští studenti bakalářského studia všech zaměření mohou soutěžit v kategorii Explorers, a proto soutěžní příspěvky na vypsaná témata mohou zahrnovat příspěvky nejenom studentů inženýrství a přírodních věd, ale i studentů sociálních a humanitních věd.
V tomto rámci studenti mohou vybírat z následujících témat:

Galileo: každodenní prospěch z kosmických technologií

Galileo je systém příbuzný GPS pocházející z Evropy. Vytváří pracovní místa a má i jiné výhody, mimo jiné například umožní větší nezávislost Evropy. Jak ovlivní náš život? Jak vesmírné programy mění naše životy a jaký prospěch z nich máme nyní?

 • Optimalizace dopravy
 • Reakce na krizové situace
 • Pomoc regionům v přístupu k informačnímu servisu
 • Navyšování efektivity práce v zemědělství a rybářství
 • Ochrana životního prostředí a řešení klimatických změn
 • Zvyšování národní bezpečnosti
 • Zlepšení zdraví občanů
 • Pozorování Země
 • Lepší a rychlejší komunikace

Copernicus: Pozorování Země

V 16. století Mikuláš Koperník pozoroval oblohu. Nyní projekt ESA Copernicus pozoruje opačně, neboť se dívá z oblohy na Zemi. Jak můžeme pozorovat Zemi? Jak můžeme využít data z pozorování Země?

 • Ochrana životního prostředí a řešení klimatických změn
 • Reakce na krizové situace
 • Navyšování efektivity práce v zemědělství a rybářství
 • Zvyšování národní bezpečnosti
 • Světelné znečištění pozorované z vesmíru a ze Země

Mise Rosetta: Průzkum vesmíru

První krůček na Měsíci byl obrovským skokem pro lidstvo. Dalším skokem v průzkumu vesmíru bylo přistání modulu Philae na kometě. Jaký bude další veliký skok v průzkumu vesmíru? Co můžeme najít v našem vesmíru a jak to můžeme prozkoumávat dále?

 • Raketové systémy – koncept nejvýznamnějších a nejslibnějších systémů pro budoucnost
 • Evropa přistála na kometě a Titanu, jaké jsou přínosy pro vědu?
 • Průzkum asteroidů – koncept využití jejich přírodních zdrojů
 • Průzkum terestriálních planet – co se z něj můžeme naučit o Zemi?
 • Lety do vesmíru s lidskou posádkou – tvůj osobní pohled na jejich perspektivu v budoucích misích
 • Koncept stálého a soběstačného měsíčního města

Mise Gaia: Pozorování hvězd

Během pěti let pozorování bude Gaia sledovat vesmír. Co tam objeví a jak jí můžeme pomoct?

 • Jak může mise Gaia změnit vnímání naší galaxie v blízkosti Slunce a naší domovské planety.
 • Hledání druhé Země – evropská snaha ve výzkumu exoplanet
 • Zpracuj argumenty pro hledání mimozemských civilizací a navrhni, proč by měly mít instituce zájem o takový výzkum (ve formě eseje).
 • Velké teleskopy ve vesmíru – proč je vesmír dobrým místem pro pozorování vesmíru?
 • Pozoruj objekty ze seznamu objevených sondou Gaia.
 • Diskutuj o tom, co je život, na základě rozmanitosti forem, které může mít.

Více obecně: Vytvořte spojitost mezi terénními měřeními a družicovými daty

 • Meteorologická data
 • Data v zemědělství (vlhkost půdy, rozvoj vegetace, sanitární status vegetace, …)
 • Zpracování map pro ochranu lidí před moskyty
 • Zpracování map pro chřipkové epidemie a jiné choroby a spojitost s meteorologickými daty
 • Zpracování místních dat o vodních hladinách, půdě atd
 • Pozorování oblohy: meteority, mraky, bouřky, …

Tento seznam není závazný a jakékoliv jiné rozšíření těchto nápadů v rámci vybraných témat může být zpracováno na základě představivosti studentů.

Soutěžící si vyberou typ projektu, na kterém chtějí pracovat. Výstupem jejich práce  může být experiment, video, model, prezentace nebo cokoliv jiného (viz Omezení[1]).

Zkontroluj šablonu pro odevzdání, která je poskytována organizátory. Není povinná, ale doporučená a naleznete ji zde.

1 Elektronické soubory nahrané jako dokumentace ke každému projektu mohou zahrnovat: ilustrované eseje, PowerPoint prezentace, plakáty, odkazy na videa, odkazy na projektové webové stránky a audio soubory.

Povolené formáty jsou:

 • Dokumenty: .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx
 • Obrázky: .png, .jpg .bmp, .gif
 • Videa:  Všechna videa je třeba nahrát na YouTube nebo Vimeo a poskytnout odkaz
 • Audio formáty: .mp3
 • Kompresní formáty: .tar .gz .zip .7z

Maximální limit pro celkovou velikost nezkomprimovaných souborů pro každý soutěžní příspěvek je 20 MB

Materiálové náklady na projekt nesmí být vyšší než 300 €.

03

Třetí krok

Soutěžící provedou výzkum na vybrané téma projektu (rešerše v knihovnách a online, pozorování a experiment, interview, atd.) aby ukázali, v čem je jejich projekt inovativní a relevantní k tématu, který si vybrali a navrhnou řešení či cíl své práce. Měli by se svým vedoucím, případně také se svým mentorem, konzultovat realizovatelnost a vědeckou smysluplnost svého nápadu.
Soutěžící musí vytvořit svůj projekt v souladu s požadavky soutěže a musí se vyhnout plagiátorství uvedením potřebných odkazů a referencí na použité materiály ve svém projektu.

04

Čtvrtý krok

Závěrečným krokem je odeslání projektu prostřednictvím webové stránky soutěže Odysseus. Účastníci mohou vytvořit a odeslat svůj projekt v kterémkoliv z dvaceti čtyř (24) oficiálních jazyků EU.