It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Pravidla

 • Soutěž je otevřená vysokoškolským studentům od sedmnácti (17) do dvaceti dvou (22) let. To zahrnuje studenty narozené mezi 1. dubnem 1994 a 31. březnem 2000 (včetně).
 • Explorers musí studovat na univerzitě v akademickém roce 2016-2017
 • Explorers soutěží jako jednotlivci nebo ve dvojicích a mohou si vybrat mentora pro vědecké a technické otázky svého projektu.
 • Všichni soutěžící musí odevzdat originální projekt týkající se vesmíru na jedno z témat specifikovaných pro kategorii Explorers.
 • Soutěžící v kategorii Explorers mohou elektronicky odevzdat svůj příspěvek mezi 1. zářím 2016 a 31. březnem 2017.
 • Všechny příspěvky musí být vlastní prací soutěžících a musí být vytvořené speciálně pro tuto soutěž.
 • ‘Explorer’ projekty budou hodnoceny ve třech stupních:
  • V národním kole porotou ze země soutěžících, která bude hodnotit soutěžní příspěvky odeslané přes internet. To bude probíhat v dubnu 2017. Příspěvky ze zemí mimo EU budou přiřazeny organizátory soutěže k jedné z porot podle zvoleného jazyka soutěžících.
  • V regionálním semifinále několika vybranými porotci projektů, které získaly alespoň 10 z 20ti bodů z předchozího kola z každé země daného regionu. Semifinále se budou účastnit národní vítězové z daného regionu. Týmy, které postoupí do semifinále, budou prezentovat své projekty živě před porotou. Regionální semifinále se budou konat mezi 20. dubnem a 30. červnem 2017. Přesná data pro konkrétní region budou vyhlášena na internetové stránce soutěže Odysseus.
  • V mezinárodním kole porotou složenou z předních osobností z oblastí vesmírného výzkumu, vzdělávání a vědy. Vítězové regionálních semifinálí postoupí do celoevropského finále v Toulouse, kde budou prezentovat své projekty porotě. Celoevropské finále proběhne v červenci 2017.
 • Počet postupujících z národního kola bude určen na základě relativního počtu obyvatel soutěžících států a počtu příspěvků v každé tematické kategorii. Organizátoři soutěže Odysseus vyhlásí všechny vítěze na národní a regionální úrovni prostřednictvím internetových stránek soutěže.
 • Během výběru nejlepších projektů na evropské úrovni se nepřihlíží k občanství nebo bydlišti finalistů. Tzn., nejsou dány kvóty na základě počtu obyvatel států nebo poměrů přihlášených soutěžících.
 • Porotci soutěžních projektů budou udělovat body dle následujících kritérií (přesná procenta přiřazená ke každému kritériu budou vyhlášena na webových stránkách před zahájením registrací):
  • Akademická dokonalost (přesnost, náročnost)
  • Relevance k danému tématu
  • Schopnost řešení problémů
  • Originalita
  • Společenský přínos
  • Prezentace
  • Technická hodnota a praktické dovednosti
  • Zohlednění udržitelnosti a ovlivnění životního prostředí
 • Každý tým dostane shrnutí hodnocení poroty svého projektu v době hodnocení. Pozdějším žádostem o další hodnocení nebude vyhověno.
 • Porota taktéž vyhlásí několik zvláštních ohodnoceníi pro nepostupující týmy z každého kola, např.:
  • Nejlepší grafika
  • Nejoriginálnější problém
  • Nejprofesionálnější prezentace
  • Umělecky nejlépe zpracovaný příspěvek
  • Nejlepší využití hudby ve vědeckém projektu
  • Nejvíce inovativní přístup k tématu
  • Nejvíce ekologicky relevantní projekt
  • Nejvíce inovativní řešení problému
  • Nejlepší využití poznatků o vesmíru
 • Každý tým nebo jednotlivec kategorie „Explorers“ dostane diplom potvrzující účast v soutěži Odysseus.
 • Všechny vítězné projekty budou vystaveny v Síni slávy na internetových stránkách soutěže Odysseus a všichni účastníci, kteří postoupí do semifinále, dostanou medaile vítězů a dárkové předměty soutěže Odysseus.
 • Účast v soutěži je zdarma a cestovní náklady (jízdenky na vlak či letenky, ubytování, strava a pojištění) na účast v regionálním semifinále a celoevropském finále budou hrazeny organizátory soutěže Odysseus do smysluplné výše.
 • Jak na regionálním semifinále, tak na celoevropském finále se soutěžící budou účastnit řady dalších aktivit spojených s vesmírem. Ty budou organizovány a hrazeny organizátory soutěže Odysseus.
 • Soutěžící v kategorii „Explorers“ mohou požádat pomoc od mentora v technických či vědeckých záležitostech.