It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Ceny

Hlavní cena

Cesta na Evropský kosmodrom ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe (letenky, ubytování v hotelu, strava, pojištění, účast na programu návštěv a prohlídky kosmodromu a dalších atrakcí pro členy týmu)

“European Youth Space Ambassador” diplom.

Dodatečná cena

Stáž v ESA či jiné evropské aerospace firmě*.  Stáže mohou být od tří do šesti měsíců, student získá letenky, ubytování, zdravotní pojištění a měsíční stipendium pokrývající jeho životní náklady.

*     Vybraní účastníci musí splňovat kritéria přijímající organizace pro stážisty, aby tuto cenu mohli získat.

Ceny pro finalisty

Kvalitní počítačem řiditelný dalekohled pro každého studenta týmu účastnícího se finále – výherců regionálního semifinále.

Cesta na celoevropské finále (letenky, ubytování v hotelu, strava, pojištění a účast na programu pro členy týmu).

 

Národní výherci pozvaní na semifinále

Cesta na regionální semifinále (letenky a/nebo jízdenky, ubytování v hotelu, strava, pojištění a účast na programu pro členy týmu).

Medajle výherce

Všichni zúčastnění získají certifikát o účasti v soutěži Odysseus II.

Peněžní ekvivalent nemůže být zaměněn za tyto ceny.