Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Vesmír ... NECHTE SE INSPIROVAT!
Vesmír ...
NECHTE SE INSPIROVAT!

Instrukce

01

První krok

Zaregistruj se do soutěže Odysseus, vyplň registrační formulář a potvrď souhlas se soutěžními pravidly.

02

Druhý krok

Druhým krokem pro soutěžní tým je výběr tématu a typu projektu.

Každý projekt musí být zpracován na jediné téma. Soutěžící si ale mohou vybrat, jaký obor pro zpracování daného tématu využijí: elektronika, fyzika, chemie, umění, design, architektura, psychologie atd. – to vše může být využito na zpracování vybraného tématu.

Soutěžící si mohou vybrat téma ze seznamu níže:

Sluneční soustava a vesmírný výzkum

 • Raketové systémy – proč a jak raketa letí
 • Průzkum terestrických planet – co se jejich pochopením můžeme naučit o Zemi?
 • Kosmické lety s lidskou posádkou – jak se cítí člověk několik tisíc kilometrů od Země?
 • Koncept stálého měsíčního města – jak přežít na Měsíci?
 • Velké teleskopy ve vesmíru – proč je oběžná dráha dobrým místem pro pozorování vesmíru?

Evropa ve vesmíru

 • Vesmírné mise – proč jsou pro lidstvo užitečné?
 • Evropa přistála na kometě a Titanu – jaké jsou přínosy pro vědu?
 • Jeden rok na kometě (formou sci-fi popiš, co může čekat osoba, která by tam žila)
 • Hledání druhé Země – evropskéúspěchy a plány ve výzkumu exoplanet
 • Evropa spolupracující s ostatními zeměmi – jaké jsou výhody spolupráce při vesmírných misích?

Lidé na Marsu

 • Průzkum Marsu – proč je tato rudá planeta tak fascinující?
 • Srovnej rok života na Zemi a na Marsu.
 • Jak postavit autonomní vesmírnou stanici na Marsu?
 • Budoucí marsovská města – architektura.
 • Osamělost a nuda během dlouhého letu k Marsu – psychologické aspekty

Astrobiologie – hledání života ve vesmíru

 • Co je to život? Co dělá planetu obyvatelnou?
 • Napište sci-fi příběh o letu k exoplanetě kosmickou lodí s rychlostí kolem 90 % rychlosti světla
 • Objevili jsme mimozemšťany – jak s nimi můžeme mluvit, v jakém jazyce?

 Tento seznam není závazný a jakékoliv jiné rozšíření těchto nápadů v rámci vybraných témat může být zpracováno na základě představivosti studentů.

Tým vybere typ projektu, na kterém chce pracovat. To může být experiment, video, tvorba modelu či prototypu, prezentace nebo něco jiného (Podívej se na Omezení[1])

Zkontroluj šablonu pro odevzdání, která je poskytována organizátory. Není povinná, ale doporučená a naleznete ji zde.

[1] Elektronické soubory nahrané jako dokumentace ke každému projektu mohou zahrnovat: ilustrované eseje, PowerPoint prezentace, plakáty, odkazy na videa, odkazy na projektové webové stránky a audio soubory.

Povolené formáty jsou:

 • Dokumenty: .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx
 • Obrázky: .png, .jpg .bmp, .gif
 • Videa:  Všechna videa je třeba nahrát na YouTube nebo Vimeo a poskytnout odkaz
 • Audio formáty: .mp3
 • Kompresní formáty: .tar .gz .zip .7z

Maximální limit pro celkovou velikost nezkomprimovaných souborů pro každý soutěžní příspěvek je 20 MB

Materiálové náklady na projekt nesmí být vyšší než 300 €.

03

Třetí krok

Tým provede výzkum na vybrané téma (rešerše v knihovnách a online, pozorování a experiment, interview, atd.) a navrhne řešení či cíl své práce. Měl by se svým vedoucím, případně také se svým mentorem, konzultovat realizovatelnost a vědeckou smysluplnost svého nápadu a rozdělit práci mezi jednotlivými členy týmu.

Tým se může nyní posunout k samotné práci na projektu. Soutěžící musí vytvořit svůj projekt v souladu s požadavky soutěže, a musí se vyhnout plagiátorství uvedením potřebných odkazů a referencí na použité materiály ve svém projektu. Tým by rovněž měl ukázat, v čem je jejich projekt inovativní a relevantní k tématu, který si vybraly. Dále by měl tým využít informace a data, které nasbíral během provádění interview, experimentů, pozorování a výzkumu v knihovně nebo online.

04

Čtvrtý krok

Závěrečným krokem je odeslání projektu prostřednictvím webové stránky soutěže Odysseus. Účastníci mohou vytvořit a odeslat svůj projekt v kterémkoliv z dvaceti čtyř (24) oficiálních jazyků EU.