It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Tipy pro úspěch

 • Dobře pochopte soutěž. Pečlivě si přečtěte pravidla soutěže a jednotlivé části.
 • Zaměřte svou snahu na specifická kritéria hodnocení. Vědecká komise se skládá z profesionálních vědců, výzkumníků a odborníků v oblasti vzdělávání. Každý příspěvek hodnotí podle konkrétních soutěžních kritérií. Obsah, včetně vědecké přesnosti a excelence, bude určovat jejich rozhodnutí. Snažte se být konkrétní a nepište něco, co jste si předtím neověřili a především nepiště něco, čemu nerozumíte. Snažte se být konsistentní a svůj projekt příliš nenatahujte. Stručnější projekty mají větší šanci na úspěch, jelikož jsou důkladnější a výstižnější. Snažte se svůj projekt zorganizovat tak, aby měl logickou posloupnost a strukturu. Také se snažte vytvořit atraktivní provedení.
 • Pracujte na základech. Grafický vzhled příspěvku je často indikátorem vážné snahy studentů. Úhledný, dobře sestavený a čtivý příspěvek bez pravopisných chyb bude mít větší šanci na úspěch. Pokud je váš příspěvek esej, je doporučováno ji dát ke kontrole přečíst někomu jinému.
 • Plánujte předem. Vytvořte plán vašeho projektu, kde nastíníte hlavní činnosti. Naplánujte čas tak, aby váš plán práce umožnil čas na přezkoumání a opravu příspěvku.
 • Najděte učitele/vedoucího. Učitel/vedoucí otevřený novým nápadům může být velkým zdrojem pro hodnocení designu projektu předtím, než ho začnete rozvíjet, pro kontrolu vašich experimentů, doporučení vědeckých článků, ze kterých vycházíte, videí, modelů nebo prototypů, atd., a být člověkem, ke kterému můžete zajít s dotazem či pro radu. Váš učitel/vedoucí může být váš učitel přírodovědných oborů nebo učitel z jiné školy či místní univerzity se zkušenostmi s vaším tématem či výzkumnou metodou. Pamatujte však, že práce na projektu jako taková, včetně projektového designu a analýzy dat, musí být vaší vlastní prací. Pokud neovládáte plynně angličtinu a chcete odevzdat váš příspěvek v angličtině nebo ho do ní přeložit a/nebo byste potřebovali pomoc s využitím knížek a jiných zdrojů v angličtině, měli byste také požádat angličtináře o asistenci na projektu. V závislosti na typu vašeho projektu můžete do projektu zapojit i jiné učitele než učitele z oblasti přírodních věd, technologií a umění, o kterých si myslíte, že by vám mohli pomoci vytvořit úspěšný projekt.
 • Utvořte tým. Soutěž Odysseus je v této kategorii určena pro týmy po 2 až 3 studentech. Najděte další členy týmu tak, abyste vytvořili kompaktní tým, a rozdělte úkoly mezi všechny členy.
 • Vyhledejte podporu Mentora. Podívejte se na stránku Odysseus pro zvolení Mentora z vaší země.
 • Udělejte se svými členy týmu, učiteli nebo členy rodiny brainstorming potenciálních témat vašeho projektu, abyste zvolili takové, které bude váš tým zajímat.
 • Použijte šablonu pro dokumentaci projektu poskytnutou organizátory soutěže.
 • Vyberte téma projektu, které je pro vás smysluplné. Pak bude pro vás lehčí trávit čas prací na projektu a soustředit se na něj.
 • Vytvořte otázku pro váš výzkum, která vám pomůže definovat, na co bude váš příspěvek odpovídat. Zeptejte se sami sebe na vztah mezi tím, na co se váš projekt soustředí a tím, o jaký výstup z něho máte zájem. Přemýšlejte o tom, jako by cíl vašeho projektu nebo vaše hypotéza byly vyjádřeny otázkou.
 • Kreslete diagramy nebo tabulky pro organizaci informací, které budete o vesmíru a především o vašem tématu sbírat. Pomohou vám přetvořit tyto informace v něco smysluplného.
 • Ptejte se organizátorů na otázky v případě nejasností, a to prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Zorganizujte si pomůcky, materiály a potřeby pro soutěž.
 • Najděte užitečné webové stránky a zdroje relevantního materiálu pro váš projekt, ale držte se ověřených a hodnověrných zdrojů (jako např. stránky ESA nebo NASA a stránky s příponou .edu). Podívejte se také na stránky soutěže, konkrétně ZDROJE.
 • Věnujte hodně času hledání potřebných informací k vašemu projektu.
 • Ujistěte se, že všechna fakta, která budete používat, jsou ověřitelná hodnověrnými zdroji, předtím než je budete považovat za platná.
 • Se svým výzkumem jděte do hloubky. Snažte se naučit vědecké koncepty a buďte tak detailní, jak to bude možné.
 • Nenechte se odradit, pokud narazíte při práci na projektu na problémy.
 • Bavte se! Užijte si své vesmírné dobrodružství!