Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Pravidla

Online podání
 • Všichni soutěžící nebo týmy musí odevzdat originální projekt zaměřený na vesmír a vědu, nebo projekt na základě tématu a výzev specifických pro jejich věkovou kategorii.
 • Soutěžící týmy a jednotlivci můžou odevzdat svojí práci digitálně v časovém rozmezí:
  •  od 1.září 2016 do 31.března 2017
 • Po půlnoci (23:59:59 CET) daného dne již nebudou příspěvky přijímány, pokud nedojde k technickým problémům s online odevzdávacím systémem. Pokud systém selže na více než dvě hodiny poslední den odevzdávání (31.března 2017), pak organizátoři zajistí chod systému pro přijímání prací mezi 8:00 a 18:00 (CET) následující den (tj. 1.dubna 2017)
 • Pokud se odevzdané příspěvky ztratí nebo vymažou kvůli chybě v online systému soutěže Odysseus, konkrétnímu týmu nebo soutěžícímu bude dovoleno jejich práci znovu nahrát i po uzávěrce odevzdání, pokud to bude nutné. Nicméně toto se nestane, pokud soutěžící sami vymažou svá data nebo je poškodí.
 • Příspěvky do soutěže Odysseus musí být odevzdány pouze přes internetové stránky soutěže Odysseus. Tým/soutěžící se musí registrovat a být schválen organizátory předtím, než odevzdá svoji práci. (viz Registrace)
 • Každý příspěvek musí řešit pouze jediné téma z těch, které poskytují organizátoři. Nicméně soutěžící si můžou vybrat danou oblast, ve které budou téma řešit: elektronika, fyzika, chemie, umění, design, architektura, psychologie atd.
 • Elektronické soubory každého projektu můžou zahrnovat: ilustrovaný esej, PowerPointovou prezentaci, plakáty, videa, odkazy na internetové stránky projektu a zvukové soubory.
 • Povolené formáty souborů jsou:
  • Dokumenty: .doc, .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
  • Obrázky : .png, .jpg, .bmp, .gif
  • Videa: všechna videa musí být nahrána na youtube nebo vimeo, pouze zašlete odkaz
  • Zvukový formát: .mp3
  • Kompresní formát: .tar, .gz, .zip, .7z
 • Termín “obrázek” se může použit na jakýkoli obraz vytvořený jakoukoliv technikou, buď manuálně (kreslení, malování, koláž, atd.) nebo elektronicky (fotografie, malba vytvořená v počítačovém programu, atd.). Obrázky nevytvořené elektronicky musí být naskenované a nahrané v jednom z povolených formátů.
 • Šablona projektu, tak jak by měl být podán, bude přístupná na oficiálních stránkách soutěže v čase odevzdávání, a umožní soutěžícím shrnout jejich odevzdané dokumenty. Použití této šablony je volitelné.
 • Maximální limit celkové velikosti nezkomprimovaných souborů (kromě videí umístěných na youtube či vimeo) pro každou práci je 20 MB. Soutěžící můžou pro odevzdání sloučit soubory do jedné složky. Také mohou soubory zkomprimovat do formátů .gz nebo .zip, pokud samy nezkomprimované soubory budou stále celkově pod limit 20MB.
 • Projekt by neměl mít finanční náklady na materiál vyšší než 300 €.
 • Projekt by měl obsahovat stránku s potvrzeným seznamem lidí, kteří se jakkoli podíleli na projektu, včetně všech subjektů, které finančně projekt podporovaly. Na těchto stránkách se může objevit logo sponzora. Jakékoli jiné reklamy sponzora nebo reklamy na produkty nejsou v odevzdaných materiálech povoleny.
 • Odpovědností soutěžícího je překonvertovat jiné formáty souborů do povolených formátů souborů pro odevzdání.
 • Účastníci jsou zodpovědní za obsah jejich soutěžního příspěvku. Pokud ve své odevzdané práci odhalí osobní informace, tak to dělají na vlastní nebezpečí.
 • Organizátoři nejsou zodpovědní za obsah, který je soutěžícími odevzdán.
 • Účastníci souhlasí, že nebudou odevzdávat materiál, který je pomlouvačný, hanlivý, obtěžující, urážlivý nebo výhružný vůči jakékoli osobě; fanatický, nenávistný nebo rasově útočící; vulgární, oplzlý nebo jasně sexuální; nezákonný, nebo propagující nezákonnou činnost.
Space.. be Inspired!
Týmy
 • Skywalkers nahrají obrázek, který vytvořili, individuálně.
 • Pioneers pracují v 2 až 3 členném týmu, jsou vedeni jedním vedoucím (učitelem). Žáci v týmu můžou být z rozdílných škol v rámci jedné země a můžou být také z rozdílných tříd, pokud jsou stále splněny věkové podmínky. Každý tým může mít svého mentora, který jim může radit ve vědeckých a technických problémech (viz mentoři níže)
 • Explorers soutěží individuálně, nebo ve dvočlenných týmech, a nemají vedoucího, nicméně si můžou nechat poradit od mentora (viz níže mentoři)
 • Pro více informací o týmech prosím navštivte Pravidla Pioneers a Pravidla Explorers (odkaz).
Space.. be Inspired!
Práva a ochrana nezletilých
 • Zodpovědností vedoucího týmu je zajistit plnou a správnou informovanost o každém účastníkovi v týmu skrze registrační formulář na stránkách soutěže Odysseus.
 • Každý účastník mladší 18 let musí doložit podepsaný souhlas, že se může zúčastnit soutěže. Formulář se souhlasem rodičů pro cestu a účast na regionálním semifinále a celoevropském finále si musí opatřit každý soutěžící, kterému je méně než 18 let a účastní se příslušné akce.
 • Zodpovědností vedoucího týmu je dodat organizátorům podepsané souhlasy rodičů za všechny soutěžící.
 • Všichni výherci soutěže v každém kole soutěže se budou fotit jako skupina a musí souhlasit s publikováním svých tváří na stránkách soutěže Odysseus a dalších vzdělávacích stránkách a v tištěných soutěžních materiálech.
Space.. be Inspired!
Způsobilost
 • Soutěž je otevřena pro žáky, středoškolské a vysokoškolské studenty, kterým je mezi 7 a 22 roky. Soutěžící musí nabýt výše uvedeného věku nejpozději v poslední den možnosti přihlášení do kategorie Skywalkers (31. březen 2017)
  • Skywalkers: 7 až 13 let (žáci prvního stupně ZŠ, narozeni mezi 1.dubnem 2003 a 31.březnem 2010)
  • Pioneers: 14 až 19 let (žáci druhého stupně ZŠ a střední školy, narození mezi 1.dubnem 1997 a 31.březnem 2003)
  • Explorers: 17 až 22 let (vysokoškolští studenti narození mezi 1.dubnem 1994 a 31.březnem 2000)
 • Účast v soutěži je zdarma. Cestovní a ubytovací náklady (letenky a vlakové jízdenky, ubytování, jídlo a pojištění) pro účastníky regionálního semifinále a celoevropského finále budou pokryty z rozpočtu projektu Odysseus II v rozumných mezích. Výdaje vynaložené na cestování dalších doprovázejících osob, poplatky za výměnu peněz atd. musí být uhrazeny účastníky nebo jejich sponzory. Účastníci ze zemí, které nejsou členy EU, si v regionálním semifinále musí uhradit výdaje na cestu do místa konání semifinále a zpět ze svých zdrojů.
 • Žáci a studenti jsou způsobilí se účastnit soutěže, pokud jsou občané či mají trvalý pobyt ve akademickém roce konání soutěže v zemi, která je součástí EU, konkrétně: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.
 • Žáci a studenti ze zemí mimo Evropskou unii jsou také způsobilí se účastnit (např. Albánie, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Island, Izrael, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Černá Hora, Norsko, Makedonie, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Monako, San Marino, Tunisko a Ukrajina), ale musí nahrát všechny materiály v jednom z 24 oficiálních jazyků EU.
 • Poznámka: Uvedený seznam zemí není kompletní a zájemci z jiných zemí jsou vítáni, pokud splňují ostatní podmínky způsobilosti.
 • Členové rodin organizátorů nejsou způsobilí se soutěže Odysseus zúčastnit.
Space.. be Inspired!
Jazyky a regiony
 • Projekty pro soutěž Odysseus pro týmy a soutěžící ze států Evropské unie, můžou být zpracovány v kterémkoliv z 24 oficiálních jazyků Evropské unie.
 • Ve druhém kole soutěže se státy Evropské unie rozdělí na 7-10 regionů. Tyto regiony budou zahrnovat i sousedící státy, které nejsou součástí EU. Tyto státy budou organizátory přiděleny do jednoho z 10 regionů po odevzdání projektů.
 • Pro prezentaci projektů v regionálním semifinále budou mít všechny týmy z Evropské unie přístup k překladatelům/tlumočníkům, poskytnutým organizátory soutěže Odysseus. Doporučuje se, aby každý tým měl anglicky mluvícího vedoucího.
 • Pokud se projekt dostane do celoevropského finále soutěže, soutěžící musí celý projekt přeložit do angličtiny, pokud již nebyl v angličtině napsán.
 • Pro soutěžící ze zemí mimo EU nebude organizátory poskytnut překladatel. Tyto týmy musí prezentovat jejich práci v psaném i mluveném projevu v angličtině nebo v jiném jazyce zemí EU, které se účastní regionálního semifinále.
Space.. be Inspired!
Registrace
 • Registraci do soutěže Odysseus můžete vytvořit na oficiálních stránkách této soutěže: www.odysseus-contest.eu.
 • Registrace probíhá od 1.září 2016 do 31.března 2017.
 • Registrací k účasti na stránkách soutěže Odysseus všichni soutěžící a jejich vedoucí souhlasí s pravidly soutěže, která jsou uvedena v tomto dokumentu a na stránkách soutěže Odysseus.
 • Účastníci soutěže Odysseus nebo jejich vedoucí, by měli poskytnout organizátorům soutěže základní registrační informace, jak je uvedeno v on-line registračním formuláři při registrování týmu nebo žáků k účasti v soutěži Odysseus.
 • Organizátoři budou schvalovat týmy a vytvoří bezpečný účet pro každého Skywalker soutěžícího, „Pioneer“ tým, Explorer soutěžícího nebo dvojici soutěžících. Poté každý žák, student, nebo tým obdrží jedinečné přihlašovací jméno a heslo, aby se mohli přihlásit ke svým účtům (tzn. pro každý projekt nebo obrázek bude jeden účet)
 • Vedoucí každého žáka nebo týmu musí potvrdit a garantovat přesnost všech uvedených osobních údajů a souhlasit, že organizátoři můžou použít uvedené informace k ověření. Stejnou odpovědnost mají vysokoškolští studenti, kteří se registrují sami.
 • Organizátoři můžou uzavřít účet žáka, týmu nebo studenta, a blokovat používání stránky soutěže Odysseus, pokud není registrace kompletní; pokud jsou uvedená data nepravdivá(nebo na to mají organizátoři podezření), nepřesná nebo nekompletní; nebo organizátoři nejsou schopni ověřit jakékoli z registračních dat týmu.
 • Soutěžící a vedoucí jsou zodpovědní za uchování jejich účtu v bezpečí a za aktivity provedené skrze jejich účet. Vedoucí týmu by měl okamžitě upozornit organizátory na jakékoli neautorizované užití účtu týmu, nebo žáků, nebo na podezřelé porušení bezpečnosti účtu.
Space.. be Inspired!
Originalita
 • Všechny příspěvky musí být práce soutěžícího nebo soutěžního týmu, vytvořené speciálně pro tuto soutěž. Nejdůležitější pro odevzdání je, že soutěžící jakoukoli část svého příspěvku již předtím nenabízel k publikování, ani s ní nevyhrál, nebo nebyl finalistou v jakékoli jiné studentské soutěži.
 • Odevzdaný příspěvek ve všech kategoriích musí obsahovat originální výtvarnou práci, data, zkoumání, výrobky, modely nebo experimenty od soutěžícího.
 • Účastníci souhlasí s nezařazením takových materiálů, které porušují a/nebo zneužívají duševní vlastnictví jakékoli třetí strany, včetně autorských práv, práv k ochranným známkám, práva na soukromí nebo reklamy, do jejich příspěvku.
 • Materiály třetí strany mohou být se správnými citacemi a informacemi šetrně použity.
 • Jakýkoli druh plagiátorství je zakázán a povede k diskvalifikaci účastníka; citace myšlenek nebo práce jiné osoby je povolená, ale musí být správně referována.
Space.. be Inspired!
Hodnocení

V kategorii obrázků budou příspěvky Skywalkers posuzovány online hlasováním od samotných soutěžících. Pioneers a Explorers projekty budou hodnoceny ve třech částech: národní, regionální a mezinárodní. Pro více informací o hodnocení prosím navštivte stránky Skywalkers, PioneersExplorers.

Space.. be Inspired!
Ceny
 • Ceny soutěže Odysseus pro vítěze a finalisty jsou nesměnitelné a nepřenosné. Nemůžou být nahrazeny peněžní kompenzací.
 • Organizátoři si vyhrazují právo žádat navrácení ceny v následujícím půl roce po jejím udělení, pokud budou v práci týmu nebo jednotlivce z kategorie “Explorers” objeveny porušení pravidel, která jsou popsána v tomto dokumentu.
Space.. be Inspired!
Publikace a propagace
 • Vložené materiály nebudou navráceny a jako majetek “projektu Odysseus II” můžou být použity pro propagaci, veřejné výstavy,outreach a další neziskové účely.
 • Po uzavření nahrávání projektů budou všechny příspěvky dostupné veřejnosti na stránkách soutěže Odysseus.
 • Registrací týmu získává soutěž Odysseus právo na zveřejnění jména, věku a národnosti vítězů a členů vítězných týmů na stránkách soutěže Odysseus.
 • Organizátoři soutěže můžou požádat tým, aby poslal materiály a objekty spojené s jejich prací do Bruselu na závěrečnou výstavu. Cena přepravy objektů bude uhrazena organizátory.
 • Členové vítězného týmu z celoevropského finále se stanou European Youth Space Ambassadors a budou se hned po celoevropském finále účasnit popularizačních a vzdělávacích aktivit, což bude zahrnovat rozhovory a příběhy pro stránku soutěže Odysseus a další EU outreach iniciativy.
Space.. be Inspired!
Diskvalifikace a pochybnosti
 • Pozdní nahrání příspěvku po půlnoci (CET) specifického data pro odevzdání práce pro soutěž Odysseus a příspěvek nevyhovující pravidlům soutěže, právním podmínkám a poskytnutým pokynům na stránkách soutěže, bude diskvalifikován podle uvážení pořadatelů soutěže.
 • Rozhodnutí hodnotících panelů a porotců je konečné a s účastnícími se týmy, jejich vedoucími nebo mentory se nebude vyjednávat ani se nebudou řešit odvolání.
 • Týmy, u kterých bude objeveno porušení pravidel, která jsou stanovena v tomto dokumentu, budou diskvalifikovány ze soutěže Odysseus.
 • Nevhodné chování na akcích na regionálním semifinále nebo celoevropského finále může vést k diskvalifikaci a předčasnému poslání účastníka domů, podle uvážení organizátorů.
Space.. be Inspired!
Vedoucí a mentoři
 • Předpokládá se, že vedoucí týmů a soutěžící studenti jsou seznámeni s pravidly soutěže, včetně poznámek napsaných malým písmem.
 • Každý “Pioneer” tým musí mít vedoucího a každý Skywalker soutěžící by měl mít učitele, člena rodiny nebo mladého lídra, který jim bude pomáhat.
 • Mentoři zajišťují pouze technickou a vědeckou pomoc soutěžícím, nebo týmům v kategorii “Pioneer” a “Explorer”, a počet prací, kolika může jeden mentor radit, není omezen.
 • Pro více informací se prosím podívejte na stránku Pioneers (pro vedoucí) a na sekci Mentoři a Hodnotitelé.
Space.. be Inspired!
Organizátoři
 • Soutěž Odysseus je organizována mezinárodní asociací institucí z deseti zemí Evropské unie, financována Evropskou komisí a řízená společností Signosis consulting z Bruselu. Celý seznam institucí je publikován na stránkách soutěže Odysseus a na dalších komunikačních kanálech a sociálních mediích vybraných organizátory.
 • Organizátoři zajišťují infrastrukturu registrací účastníků a jejich odevzdávání projektů k hodnocení. Volba nejlepšího obrázku kategorie Skywalkers v každé zemi bude také zajištěno skrze stránky soutěže Odysseus.
 • Místní organizátoři v každé zemi EU dojednají síť mentorů pro asistenci pro soutěžící v kategoriích Pioneers a Explorers
 • Organizátoři budou požadovat informace o pohlaví a národnosti účastníků, ale tato informace bude použita pouze pro statistické účely, ne jako hodnotící kritérium.
 • Organizátoři budou také na stránkách publikovat souhrnné informace o počtech účastníků v soutěži podle zemí, věku a pohlaví.
 • Organizátoři si vyhrazují právo na úpravu nebo zkvalitnění odměn, pravidel, podmínek a okolností soutěže a to kdykoli, pokud mohou prokázat příčinu těchto změn.
Space.. be Inspired!