Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Vesmír ... NECHTE SE INSPIROVAT!
Vesmír ...
NECHTE SE INSPIROVAT!

Způsobilost

 • Soutěž je otevřena pro žáky, středoškolské a vysokoškolské studenty, kterým je mezi 7 a 22 roky. Soutěžící musí nabýt výše uvedeného věku nejpozději v poslední den možnosti přihlášení do kategorie Skywalkers (31. březen 2017)
  • Skywalkers: 7 až 13 let (žáci prvního stupně ZŠ, narozeni mezi 1.dubnem 2003 a 31.březnem 2010)
  • Pioneers: 14 až 19 let (žáci druhého stupně ZŠ a střední školy, narození mezi 1.dubnem 1997 a 31.březnem 2003)
  • Explorers: 17 až 22 let (vysokoškolští studenti narození mezi 1.dubnem 1994 a 31.březnem 2000)
 • Účast v soutěži je zdarma. Cestovní a ubytovací náklady (letenky a vlakové jízdenky, ubytování, jídlo a pojištění) pro účastníky regionálního semifinále a celoevropského finále budou pokryty z rozpočtu projektu Odysseus II v rozumných mezích. Výdaje vynaložené na cestování dalších doprovázejících osob, poplatky za výměnu peněz atd. musí být uhrazeny účastníky nebo jejich sponzory. Účastníci ze zemí, které nejsou členy EU, si v regionálním semifinále musí uhradit výdaje na cestu do místa konání semifinále a zpět ze svých zdrojů.
 • Žáci a studenti jsou způsobilí se účastnit soutěže, pokud jsou občané či mají trvalý pobyt ve akademickém roce konání soutěže v zemi, která je součástí EU, konkrétně: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.
 • Žáci a studenti ze zemí mimo Evropskou unii jsou také způsobilí se účastnit (např. Albánie, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Island, Izrael, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Černá Hora, Norsko, Makedonie, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Monako, San Marino, Tunisko a Ukrajina), ale musí nahrát všechny materiály v jednom z 24 oficiálních jazyků EU.
 • Poznámka: Uvedený seznam zemí není kompletní a zájemci z jiných zemí jsou vítáni, pokud splňují ostatní podmínky způsobilosti.
 • Členové rodin organizátorů nejsou způsobilí se soutěže Odysseus zúčastnit.