It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Hodnocení

V kategorii obrázků budou příspěvky Skywalkers posuzovány online hlasováním od samotných soutěžících. Pioneers a Explorers projekty budou hodnoceny ve třech částech: národní, regionální a mezinárodní. Pro více informací o hodnocení prosím navštivte stránky Skywalkers, PioneersExplorers.