It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Online podání

 • Všichni soutěžící nebo týmy musí odevzdat originální projekt zaměřený na vesmír a vědu, nebo projekt na základě tématu a výzev specifických pro jejich věkovou kategorii.
 • Soutěžící týmy a jednotlivci můžou odevzdat svojí práci digitálně v časovém rozmezí:
  •  od 1.září 2016 do 31.března 2017
 • Po půlnoci (23:59:59 CET) daného dne již nebudou příspěvky přijímány, pokud nedojde k technickým problémům s online odevzdávacím systémem. Pokud systém selže na více než dvě hodiny poslední den odevzdávání (31.března 2017), pak organizátoři zajistí chod systému pro přijímání prací mezi 8:00 a 18:00 (CET) následující den (tj. 1.dubna 2017)
 • Pokud se odevzdané příspěvky ztratí nebo vymažou kvůli chybě v online systému soutěže Odysseus, konkrétnímu týmu nebo soutěžícímu bude dovoleno jejich práci znovu nahrát i po uzávěrce odevzdání, pokud to bude nutné. Nicméně toto se nestane, pokud soutěžící sami vymažou svá data nebo je poškodí.
 • Příspěvky do soutěže Odysseus musí být odevzdány pouze přes internetové stránky soutěže Odysseus. Tým/soutěžící se musí registrovat a být schválen organizátory předtím, než odevzdá svoji práci. (viz Registrace)
 • Každý příspěvek musí řešit pouze jediné téma z těch, které poskytují organizátoři. Nicméně soutěžící si můžou vybrat danou oblast, ve které budou téma řešit: elektronika, fyzika, chemie, umění, design, architektura, psychologie atd.
 • Elektronické soubory každého projektu můžou zahrnovat: ilustrovaný esej, PowerPointovou prezentaci, plakáty, videa, odkazy na internetové stránky projektu a zvukové soubory.
 • Povolené formáty souborů jsou:
  • Dokumenty: .doc, .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
  • Obrázky : .png, .jpg, .bmp, .gif
  • Videa: všechna videa musí být nahrána na youtube nebo vimeo, pouze zašlete odkaz
  • Zvukový formát: .mp3
  • Kompresní formát: .tar, .gz, .zip, .7z
 • Termín “obrázek” se může použit na jakýkoli obraz vytvořený jakoukoliv technikou, buď manuálně (kreslení, malování, koláž, atd.) nebo elektronicky (fotografie, malba vytvořená v počítačovém programu, atd.). Obrázky nevytvořené elektronicky musí být naskenované a nahrané v jednom z povolených formátů.
 • Šablona projektu, tak jak by měl být podán, bude přístupná na oficiálních stránkách soutěže v čase odevzdávání, a umožní soutěžícím shrnout jejich odevzdané dokumenty. Použití této šablony je volitelné.
 • Maximální limit celkové velikosti nezkomprimovaných souborů (kromě videí umístěných na youtube či vimeo) pro každou práci je 20 MB. Soutěžící můžou pro odevzdání sloučit soubory do jedné složky. Také mohou soubory zkomprimovat do formátů .gz nebo .zip, pokud samy nezkomprimované soubory budou stále celkově pod limit 20MB.
 • Projekt by neměl mít finanční náklady na materiál vyšší než 300 €.
 • Projekt by měl obsahovat stránku s potvrzeným seznamem lidí, kteří se jakkoli podíleli na projektu, včetně všech subjektů, které finančně projekt podporovaly. Na těchto stránkách se může objevit logo sponzora. Jakékoli jiné reklamy sponzora nebo reklamy na produkty nejsou v odevzdaných materiálech povoleny.
 • Odpovědností soutěžícího je překonvertovat jiné formáty souborů do povolených formátů souborů pro odevzdání.
 • Účastníci jsou zodpovědní za obsah jejich soutěžního příspěvku. Pokud ve své odevzdané práci odhalí osobní informace, tak to dělají na vlastní nebezpečí.
 • Organizátoři nejsou zodpovědní za obsah, který je soutěžícími odevzdán.
 • Účastníci souhlasí, že nebudou odevzdávat materiál, který je pomlouvačný, hanlivý, obtěžující, urážlivý nebo výhružný vůči jakékoli osobě; fanatický, nenávistný nebo rasově útočící; vulgární, oplzlý nebo jasně sexuální; nezákonný, nebo propagující nezákonnou činnost.