It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Organizátoři

  • Soutěž Odysseus je organizována mezinárodní asociací institucí z deseti zemí Evropské unie, financována Evropskou komisí a řízená společností Signosis consulting z Bruselu. Celý seznam institucí je publikován na stránkách soutěže Odysseus a na dalších komunikačních kanálech a sociálních mediích vybraných organizátory.
  • Organizátoři zajišťují infrastrukturu registrací účastníků a jejich odevzdávání projektů k hodnocení. Volba nejlepšího obrázku kategorie Skywalkers v každé zemi bude také zajištěno skrze stránky soutěže Odysseus.
  • Místní organizátoři v každé zemi EU dojednají síť mentorů pro asistenci pro soutěžící v kategoriích Pioneers a Explorers
  • Organizátoři budou požadovat informace o pohlaví a národnosti účastníků, ale tato informace bude použita pouze pro statistické účely, ne jako hodnotící kritérium.
  • Organizátoři budou také na stránkách publikovat souhrnné informace o počtech účastníků v soutěži podle zemí, věku a pohlaví.
  • Organizátoři si vyhrazují právo na úpravu nebo zkvalitnění odměn, pravidel, podmínek a okolností soutěže a to kdykoli, pokud mohou prokázat příčinu těchto změn.