It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Práva a ochrana nezletilých

  • Zodpovědností vedoucího týmu je zajistit plnou a správnou informovanost o každém účastníkovi v týmu skrze registrační formulář na stránkách soutěže Odysseus.
  • Každý účastník mladší 18 let musí doložit podepsaný souhlas, že se může zúčastnit soutěže. Formulář se souhlasem rodičů pro cestu a účast na regionálním semifinále a celoevropském finále si musí opatřit každý soutěžící, kterému je méně než 18 let a účastní se příslušné akce.
  • Zodpovědností vedoucího týmu je dodat organizátorům podepsané souhlasy rodičů za všechny soutěžící.
  • Všichni výherci soutěže v každém kole soutěže se budou fotit jako skupina a musí souhlasit s publikováním svých tváří na stránkách soutěže Odysseus a dalších vzdělávacích stránkách a v tištěných soutěžních materiálech.