It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Vedoucí a mentoři

  • Předpokládá se, že vedoucí týmů a soutěžící studenti jsou seznámeni s pravidly soutěže, včetně poznámek napsaných malým písmem.
  • Každý “Pioneer” tým musí mít vedoucího a každý Skywalker soutěžící by měl mít učitele, člena rodiny nebo mladého lídra, který jim bude pomáhat.
  • Mentoři zajišťují pouze technickou a vědeckou pomoc soutěžícím, nebo týmům v kategorii “Pioneer” a “Explorer”, a počet prací, kolika může jeden mentor radit, není omezen.
  • Pro více informací se prosím podívejte na stránku Pioneers (pro vedoucí) a na sekci Mentoři a Hodnotitelé.