Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Právní upozornění | Ochrana osobních údajů

Děkujeme za návštěvu stránek soutěže Odysseus. Váš přístup k těmto stránkám a používání těchto stránek je předmětem následujících podmínek a právních náležitostí.

Pokud není řečeno jinak, tak obsah těchto stránek, včetně (ale ne pouze) textu a obrazových materiálů uvedených zde a jejich kompozice je vlastnictvím asociace Odysseus II. Všechny ochranné známky použité nebo odkazující na tyto stránky jsou vlastnictvím individuálních vlastníků.

Použití obsahu stránky soutěže Odysseus je na vlastní nebezpečí. Užíváním obsahu souhlasíte se splněním podmínek ochranných známek, autorského práva, služební značky, obchodního tajemství, vlastnického práva nebo dalších ochran či omezení v tomto, či v doprovodném, obsahu.

Je dovoleno stahovat, publikovat, kopírovat, distribuovat, zobrazovat, předávat a jinak užívat jakoukoli část obsahu pouze pro vzdělávací a nekomerční využití.

Pokud v tomto dokumentu není uvedeno jinak, tak souhlasíte, že nebudete dovolovat ostatním publikování, kopírování, předávání, prodávání, reprodukování, nelicencovanou distribuci, vytváření podobného díla nebo využívání obsahu zde uvedeného díla (ať celku nebo části) v rozporu se zde uvedenými podmínkami nebo podmínkami platných zákonů.

Můžete odkazovat na stránky soutěže Odysseus pouze pro vzdělávací a nekomerční využití. Vyhrazujeme si právo na zákazodkazování na stránky soutěže Odysseus pro jakoukoliv organizaci nebo osobu.

Stránka soutěže Odysseus může obsahovat odkazy na další stránky, včetně stránek, na kterých jsou vystaveny příspěvky ze soutěže Odysseus. Kliknutím na odkaz na další stránky odcházíte ze stránky soutěže Odysseus. Jiné stránky nejsou pod naší kontrolou a jste seznámeni, že asociace Odysseus II není za ně zodpovědná.

Stránka soutěže Odysseus je poskytnuta bez jakýchkoliv záruk, výslovně napsaných nebo předpokládaných. Užíváním stránek souhlasíte s převzetím všech rizik spojených s používáním stránek soutěže Odysseus. Dále souhlasíte s krytím Signosis Sprl., jeho úředníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců vůči všem úhonám způsobeným vaším používáním, nebo neplné schopnosti využít tyto stránky nebo stránky zde odkazované. Souhlasíte s tím, že ani Signosis Sprl., ani další partneři asociace Odysseus II, nebudou zodpovědní za jakékoli škody nebo ztráty způsobené, nebo údajně způsobené, spoleháním vás na informace obsažené na internetových stránkách. V žádném případě Signosis Sprl., jeho úředníci, ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci, nejsou zodpovědni za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, kárné nebo následující škody jakéhokoli typu s respektem k užití stránek soutěže Odysseus. Toto vyloučení a prominutí nebo závazek se vztahuje na všechny příčiny jednání, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktů nebo jiných legálních teorií.

Signosis Sprl. a další partneři asociace Odysseus II neposkytují žádnou záruku nebo garanci přesnosti, včasnosti, výkonnosti, kompletnosti nebo vhodnosti informací a obsahu nalezených nebo nabídnutých na stránkách soutěže Odysseus pro jakýkoliv konkrétní účel. Berete na vědomí, že takové informace a materiály můžou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a Signosis Sprl. výslovně vylučuje zodpovědnost za jákékoliv nepřesnosti nebo chyby, v plném rozsahu povoleném zákonem.

Neoprávněné pokusy o nahrání nebo změnu informací, nebo jakékoliv jiné poškození obsahu stránek soutěže Odysseus, je striktně zakázáno a může být trestáno podle platných zákonů. Pro účel zabezpečení stránek a ujištění, že tato služba je stále poskytnutá všem uživatelům, používá tento počítačový systém softwarové programy k monitorování provozu sítě, aby bylo možno identifikovat neoprávněné pokusy o nahrání nebo změnu informací, nebo jakékoli jiné poškození obsahu stránek soutěže Odysseus.

Informace poskytnuté na této stránce jsou zdarma a pouze pro informační účely a nevytvářejí obchodní nebo profesionální servis mezi vámi a jakýmkoli partnerem asociace Odysseus II. Odkazy na této stránce můžou vést ke službám nebo webům, které nejsou provozovány partnery asociace Odysseus II. Tyto jiné služby nejsou posuzovány ani nemají záruku od partnerů asociace Odysseus II, a ti také nepřebírají zodpovědnost za jiné stránky nebo služby. Jakékoli využití informací poskytnutých na těchto stránkách, nebo návštěva jakékoli jiné stránky či služby odkazované na těchto stránkách, je na vlastní nebezpečí.

Jste zodpovědni za dodržování zákonů jurisdikce, ze které máte přístup na tyto stránky a souhlasíte, že nebudete přistupovat nebo používat informace na této stránce v rozporu s těmito zákony. Pokud není přímo uvedeno jinak v tomto dokumentu, jakékoli informace vámi uvedené skrze tuto stránku, budou považovány za důvěrné a chráněné zákonem. Prohlašujete, že máte plné právo odevzdat takové informace a souhlasíte, že nebudete odevzdávat informace, u kterých toto právo nemáte. Vzhledem k otevřené povaze internetu doporučujeme, abyste nepředkládat důvěrné informace.

Pokud objevíte jakékoli technické potíže, nebo máte otázku ohledně internetových stránek, tak můžeme poslat e-mail: info@signosis.eu