It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Hodnocení a výběr

V kategorii Skywalker budou všechny příspěvky posuzovány komisí složenou z učitelů, umělců a osobností kosmického sektoru.
Zaslané obrázky budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • Kvalita kompozice a návrhu z umělecké stránky (váha 30%)
  Bude hodnocena umělecká stránka a estetičnost.
 • Originalita (váha 20%)
  Bude hodnocen nový nápad a originalita v rámci tématu.
 • Kreativita (váha 20%)
  Bude hodnocen rozsah, do jakého je dílo kreativně navrženo a realizováno.
 • Celkový dojem a poselství (váha 30%)
  Bude hodnocen celkový dojem a úroveň, do jaké obrázek pozitivně vykresluje kosmonautiku.