It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Instrukce

Žáci narození mezi 1.dubnem 2003 a 31. březnem 2010 (včetně) mohou vytvořit individuálně “obrázek” na jedno z následujících témat:

01

Sluneční soustava a vesmírný výzkum

(např. Jak vypadá Země z povrchu Měsíce a z povrchu Venuše?)

02

Evropa v kosmu

(např. Procházka po kometě)

03

Lidé na Marsu

(např. Marsovský měsíc Phobos)

04

Astrobiologie – Hledání života ve vesmíru

(např. Nakresli civilizaci, která se dostala na velmi vysokou technologickou úroveň)

* Tento seznam není závazný a jakékoliv jiné rozvinutí těchto nápadů v rámci vybraných témat může být zpracováno na základě představivosti žáků.

Termínem „obrázek“ se rozumí obraz vytvořený jakoukoliv technikou buď ručně (kresba, malba, koláž, etc.), nebo elektronicky (fotografie, kresby vytvořené prostřednictvím počítačového programu a tak dále). Obrázky nevytvořené elektronicky musí být naskenovány a nahrány v jednom z povolených formátů.

Soutěžní příspěvek musí být odevzdán dospělou osobou (učitelem žáka, rodinným příslušníkem, nebo pracovníkem s mládeží) přímo přes webový portál Odysseus II.