Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Vesmír ... NECHTE SE INSPIROVAT!
Vesmír ...
NECHTE SE INSPIROVAT!

Pravidla

 • Soutěž je otevřena žákům ve věku od sedmi (7) do třinácti (13) let, tzn. žákům narozeným mezi 1.dubnem 2003 a 31.březnem 2010 (včetně).
 • Věková kategorie Junior Skywalkers zahrnuje žáky narozené mezi 1. dubnem 2006 a 31. březnem 2010 (včetně). Senior Skywalkers zahrnuje žáky narozené mezi 1. dubnem 2003 a 31. březnem 2006 (včetně). Rozdělení do věkových kategorií je určeno věkem soutěžícího Skywalkera v poslední den odevzdávání příspěvků (31. březen 2017).
 • Soutěžící v kategorii Skywalkers odevzdávají obrázky, které vytvořili sami. Termínem „obrázek“ se rozumí obraz vytvořený jakoukoliv technikou buď ručně (kresba, malba, koláž, atd.), nebo elektronicky (fotografie, kresby vytvořené prostřednictvím počítačového programu, atd.). Obrázky nevytvořené elektronicky musí být naskenovány a nahrány v jednom z povolených formátů.
 • Soutěžící v kategorii Skywalkers soutěží jako jednotlivci, ale s registrací a odevzdáním soutěžního příspěvku jim musí pomoci dospělá osoba (učitel, rodinný příslušník nebo pracovník s mládeží).
 • Každý soutěžící v kategorii Skywalkers může v rámci soutěže odevzdat jen jeden obrázek.
 • Všichni soutěžící musí odevzdat originální obrázek týkající se vesmírného výzkumu na jedno z témat specifikovaných pro jejich věkovou kategorii.
 • Soutěžící mohou odevzdat svojí soutěžní práci v termínu od 1. září 2016 do 31. března 2017.
 • Všechny příspěvky musí být vlastní prací soutěžících a musí být vytvořené speciálně pro tuto soutěž.
 • Příspěvky budou hodnoceny porotou učitelů, umělců a osobností kosmonautiky a obrázky s nejvyšším hodnocením v Junior a ve Senior Skywalker kategorii získají oba Hlavní výhru pro Skywalkers kategorii.
 • Národní vítězové soutěže Skywalkers budou vyhlášeni pouze pokud v příslušné Skywalkers kategorii bude zasláno nejméně pět (5) příspěvků v dané zemi EU účastnící se soutěže.
 • Obrázky od soutěžících Skywalkerů ze zemí mimo EU utvoří jediný blok (Junior a Senior) v rámci jejich přiřazeného regionu a budou posuzovány, jako kdyby pocházely z jediné země.
 • Dva hlavní vítězové kategorie Skywalkers budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen soutěže Odysseus v červenci 2017.
 • Skywalkeři v obrázkové soutěži se nebudou účastnit regionálního semifinále, ani nepojedou na celoevropské finále do Toulouse
 • Každý účastník musí doložit od rodičů podepsaný formulář o účasti v soutěži.
 • Každému soutěžícímu v kategorii Skywalker by měla při registraci a odeslání soutěžního obrázku asistovat dospělá osoba (učitel, rodinný příslušník nebo pracovník s mládeží)
 • Každý dospělý (učitel, rodinný příslušník nebo pracovník s mládeží) může odevzdat až padesát (50) obrázků od padesáti (50) různých soutěžících v kategorii Skywalker. Každý z nich musí mít souhlas rodičů.