It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Projekt Odysseus II

Výzva Mládež pro vesmír –projekt ODYSSEUS II si klade za cíl inspirovat mladé lidi z celé Evropy a zapojit je do objevování vesmíru skrze sérii vzdělávacích aktivit, které budou kombinací vědeckého učení a zážitků. Prostřednictvím organizování zábavné a zároveň vzdělávací soutěže, která bude organizována v několika kolech a je zaměřená na žáky a studenty v Evropě, ať už bydlí kdekoli, bez ohledu na jejich kulturní zázemí a jazyk, kterým mluví, projekt chce podporovat zrod nových mladých kvalitních vědců, inženýrů a techniků v oblastech relevantních pro kosmickou politiku EU.

Soutěž Odysseus se klade za cíl stavět na úspěších projektu Odysseus a poskytnout možnosti vzdělávání ve vědě o vesmíru a v technologiích mladým lidem z celé Evropy. V kontextu dvou kol soutěže (školní/akademický rok 2015-2016 a školní/akademický rok 2016-2017) projekt Odysseus II zamýšlí zaujmout desítky tisíc žáků a studentů v Evropě i mimo ní.

Projekt Odysseus II je financován z programu Evropské unie Horizont 2020 pod grantem č. 640218, díky kterému získal od Evropské komise téměř dva miliony EUR. Projekt byl zahájen 1.ledna 2015 a bude pokračovat do 31. prosince 2017. Silná asociace 14 partnerů a 4 podporujících organizací z 11 evropských zemí bude spolupracovat na tom, aby poskytla mladým lidem znalosti v kosmických vědách a technologiích.