Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Projekt Odysseus II

Výzva Mládež pro vesmír –projekt ODYSSEUS II si klade za cíl inspirovat mladé lidi z celé Evropy a zapojit je do objevování vesmíru skrze sérii vzdělávacích aktivit, které budou kombinací vědeckého učení a zážitků. Prostřednictvím organizování zábavné a zároveň vzdělávací soutěže, která bude organizována v několika kolech a je zaměřená na žáky a studenty v Evropě, ať už bydlí kdekoli, bez ohledu na jejich kulturní zázemí a jazyk, kterým mluví, projekt chce podporovat zrod nových mladých kvalitních vědců, inženýrů a techniků v oblastech relevantních pro kosmickou politiku EU.

Soutěž Odysseus se klade za cíl stavět na úspěších projektu Odysseus a poskytnout možnosti vzdělávání ve vědě o vesmíru a v technologiích mladým lidem z celé Evropy. V kontextu dvou kol soutěže (školní/akademický rok 2015-2016 a školní/akademický rok 2016-2017) projekt Odysseus II zamýšlí zaujmout desítky tisíc žáků a studentů v Evropě i mimo ní.

Projekt Odysseus II je financován z programu Evropské unie Horizont 2020 pod grantem č. 640218, díky kterému získal od Evropské komise téměř dva miliony EUR. Projekt byl zahájen 1.ledna 2015 a bude pokračovat do 31. prosince 2017. Silná asociace 14 partnerů a 4 podporujících organizací z 11 evropských zemí bude spolupracovat na tom, aby poskytla mladým lidem znalosti v kosmických vědách a technologiích.