Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Registrace hodnotitelů

Pokud byste se rád zaregistroval jako hodnotitel/porotce, prosím klikněte na registrační box a řiďte se instrukcemi. Jsme potěšeni, že Vás můžeme přivítat v soutěži Odysseus.